Sesja wyjazdowa: Przed szczytem klimatycznym. Zmiany klimatu a leśnictwo


Sesja wyjazdowa: Przed szczytem klimatycznym. Zmiany klimatu a leśnictwo: artykuł nr 5791

2008-06-11 02:25:33 Leśnictwo

Lasy Państwowe oraz Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS działający przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zapraszają 23-24 czerwca 2008 roku na sesję wyjazdową na temat wpływu gospodarki leśnej na łagodzenie zmian klimatycznych zatytułowaną: „Przed szczytem klimatycznym. Zmiany klimatu a leśnictwo”.

Wszelkie koszty pokrywają organizatorzy. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do 17 czerwca br. pod adresem:
k.lew-mirska@cilp.lasy.gov.pl , tel. 022 822 32 01-09 w. 518


 

PROGRAM

Dzień pierwszy

23 czerwca 2008 rok

7.00 Wyjazd sprzed gmachu Ministerstwa Środowiska (Warszwa, ul. M. Reja 3/5)
10.00 Przyjazd do siedziby Nadleśnictwa Konin
10.00-11.00 Prezentacja systemu ochrony pożarowej nadleśnictwie jako elementu zapobiegania wielkoobszarowym emisjom CO2 do atmosfery z ekosystemów leśnych. Zwiedzanie izby edukacyjnej przy nadleśnictwie
11.00-13.30 Przejazd na teren odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Prezentacja rekultywacji leśnej gruntów pogórniczych (zwałowisko Kamienica), na trasie przejazdu wyniki zagospodarowania w kierunku rolnym i rekreacyjnym
13.30-14.00 Puszcza Bieniszewska – przykład akumulacji CO2 w starszych drzewostanach w rezerwatach przyrody oraz poza rezerwatami.
14.00-15.00 Obiad w Bieniszewie
15.00-15.30 Prezentacja zalesień gruntów porolnych jako przykład  efektywnych działań zwiększających absorpcję CO2 przez uprawy leśne
15.30-17.00 Przejazd do Ośrodka Kultury Leśnej LP w Gołuchowie
17.00 –19.00 Zakwaterowanie, zwiedzanie ośrodka, muzeum oraz izby edukacyjnej
19.00-20.30 Spotkanie z Januszem Zaleskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, Marianem Piganem, dyrektorem generalnym LP oraz Piotrem Grygierem, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Poznaniu. Prezentacja udziału resoru środowiska i Lasów Państwowych w przygotowaniu światowego szczytu klimatycznego (COP – 14), który odbędzie się w grudniu br. w Poznaniu
20.30 Kolacja

Dzień drugi

24 czerwca 2008 r.

7.00 Śniadanie
7.30-9.45 Przejazd do fabryki sklejek w Orzechowie, zwiedzanie fabryki, informacja o znaczeniu wyrobów z drewna w procesie akumulacji węgla
9.45-13.30 Pobyt na terenie Nadleśnictwa Jarocin:

·        wizyta w ośrodku edukacyjnym w Czeszewie,

·        przeprawa promem do uroczyska Warta

·        wycieczka powózkami po rezerwacie Czeszewski Las  z prezentacją elementów małej retencji.

·        obiad na parkingu przy leśniczówce Warta

·        powrót do Czeszewa

13.30-15.30 Przejazd do fabryki autobusów Solaris w Bolechowie
15.30-17.00 Zwiedzanie fabryki i informacja o produkcji nowoczesnych silników o zmniejszonej emisji CO2
17.00-21.00 Przejazd do WarszawySławomir Trzaskowski
dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa