100 ha gruntów wykupi Narwiański Park Narodowy za pieniądze z UE


100 ha gruntów wykupi Narwiański Park Narodowy za pieniądze z UE: artykuł nr 6286

2009-06-08 15:06:20 Ekologia

00 hektarów cennych przyrodniczo siedlisk na torfowisku Rynki w ciągu trzech lat wykupi za unijne pieniądze Narwiański Park Narodowy. Grunty te należą do prywatnych właścicieli. Park zamierza na tych terenach prowadzić odkrzaczanie oraz koszenie, by dzięki temu lepiej chronić cenne gatunki m.in. ptaków. Park pozyskał na ten cel 1,2 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko - poinformowała Iwona Laskowska z Narwiańskiego Parku Narodowego. Park ma już podpisaną umowę na ten projekt.

Wykupywane grunty są na terenie parku narodowego, ale należą do prywatnych właścicieli. Już wykupiono 7 hektarów gruntów w okolicach Uhowa. Od kwietnia prowadzona jest także inwentaryzacja przyrodnicza na torfowisku Rynki. Jak tłumaczy Laskowska, NPN chce wiedzieć, jaki jest stan przyrody w tym miejscu przed rozpoczęciem wykaszania. Szczegółowy monitoring przyrodniczy będzie prowadzony co roku.

Torfowisko Rynki zostało wybrane do projektu, bo są tam cenne gatunki ptaków takie jak: orlik krzykliwy, uszatka błotna, derkacz, bąk, dzięcioł czarny czy podróżniczek, motyl - czerwończyk nieparek, ważka - trzepla zielona.

Odkrzaczanie i wykaszanie tego terenu ma - jak tłumaczy Laskowska - zapobiec dalszemu zarastaniu tego miejsca siewkami brzozy i wierzby, co nie sprzyja zachowaniu się w tym miejscu rzadkich gatunków zwierząt oraz nie służy różnorodności biologicznej. Teren zarasta, bo przed laty zaprzestali użytkowania tego miejsca lokalni rolnicy.

Edukacja rolników i zachęcanie ich do powrotu do tradycyjnego użytkowania bagiennych łąk ma być jednym z elementów projektu. Przewidziane są spotkania z nimi, ulotki informacyjne, akcja edukacyjna - poinformowała Laskowska.

By popularyzować koszenie dla przyrody, park wydzierżawił w tym roku około 400 hektarów gruntów chętnym.

Narwiański Park Narodowy utworzono w 1996 r. Obejmuje swym zasięgiem bagienną Dolinę Górnej Narwi na odcinku od Suraża do Rzędzian. Narew na tym odcinku ma wyjątkowy charakter, płynie wieloma korytami tworząc liczne meandry i skomplikowaną sieć. Narew została zakwalifikowana jako jedyna w Europie i jedna z nielicznych na świecie - rzek anastomozujących, zwanych czasem "warkoczowymi", czyli płynących jednocześnie wieloma korytami.

Początkowo podawano, że NPN zajmuje obszar 7,3 tys. ha, po dokładnych ustaleniach przy okazji opracowywania nowego planu ochrony parku okazało się, że obszar parku jest nieco mniejszy i obejmuje 6,8 tys. ha. Spotkać tam można wiele gatunków ptaków, także ściśle chronionych. Symbolem parku jest błotniak stawowy.

Po zakończeniu unijnego projektu NPN ma przez pięć lat kontynuować działalność na torfowisku Rynki, by utrzymać tam efekty ekologiczne. 

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii