Na AGH w Krakowie o czystej energii z wodoru


Na AGH w Krakowie o czystej energii z wodoru: artykuł nr 6543

2009-12-11 01:09:04 Ekologia

Ekologiczna energia to nie tylko woda, wiatr czy słońce, ale również wodór. Czy wodór można otrzymywać z wody? Jaki jest udział polskiej nauki w światowych badaniach nad rozwojem technologii wodoru? Czy wodór może napędzać środki transportu? Odpowiedzi na te pytania będą mogli usłyszeć wszyscy zainteresowani podczas wykładów popularnonaukowych w ramach Technicznego Uniwersytetu Otwartego AGH, które odbędą się 12 grudnia w Krakowie.

Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się o szansach polskiej nauki na uczestnictwo w rozwoju energetyki wodorowej, możliwościach otrzymywania wodoru z wody i napędzie wodorowym w środkach transportu. Wykłady poprowadzą wybitni polscy specjaliści technologii wodoru i ogniw paliwowych: Prof. dr hab. inż. Janina Molenda, Dr hab. inż., prof. AGH Marta Radecka i Prof. dr hab. Henryk Figiel. Organizatorami wykładów są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych.

?W Polsce istnieje znaczący potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie technologii wodorowych i ogniw paliwowych. Istnieje zaplecze i tradycje naukowo-badawcze dla wyrafinowanych technologii materiałów ceramicznych. Polscy naukowcy mają znaczące osiągnięcia w zakresie badań materiałowych dla ogniw paliwowych. Mamy specjalistów w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących konstrukcji ogniw paliwowych. (?) Tematyka ta, tak gwałtownie rozwijająca się w świecie w Polsce jest zupełnie niedoceniana przez władze państwowe. Brak jest polskiego programu w zakresie technologii wodorowych i ogniw paliwowych. Nasze ośrodki indywidualnie współpracują z ośrodkami zagranicznymi przyczyniając się do rozwoju tych technologii w innych krajach. (?) Stworzenie kompleksowego polskiego programu badawczego, którego finalnym celem jest opracowanie technologii i konstrukcja ogniw paliwowych pozwoli na bezpośredni efekt gospodarczy oraz uczyni z nas liczącego się partnera w Europie?- powiedziała prof. dr hab. Janina Molenda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych (Nr 4 Biuletynu PSWIOP).

To już IV edycja spotkań wokół tematyki wodoru w ramach Technicznego Uniwersytetu Otwartego AGH. Ich celem jest popularyzacja idei nowych, ekologicznie czystych źródeł energii. Ubiegłoroczne wykłady zgromadziły liczną grupę słuchaczy - studentów, uczniów, mieszkańców Krakowa i regionu. Przed wykładami, podobnie jak w poprzednich latach, odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom IV edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 12 grudnia 2009 r. o godz. 10.45, w Krakowie, w auli Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie w budynku A-O, na I p. Program wykładów jest dostępny na stronie Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych pod adresem: www.hydrogen.edu.pl.     

_____________________________
O Polskim Stowarzyszeniu Wodoru i Ogniw Paliwowych - PSWiOP
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie rozwoju technologii wodoru i ogniw paliwowych oraz konsolidacja środowisk naukowych i ośrodków badawczo-rozwojowych polskiego przemysłu wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą energetyką wodorową. Istotną częścią aktywności Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej zmierzającej do popularyzacji w społeczeństwie idei nowych, ekologicznie czystych źródeł energii i nowych metod technicznych jej przetwarzania i wykorzystywania.: www.hydrogen.edu.pl
Cykl wykładów popularnonaukowych z zakresu energetyki wodorowej na Technicznym Uniwersytecie Otwartym AGH w dniu 12 grudnia 2009r.

Sesję poprowadzi Prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
Zaproszeni goście wygłoszą następujące referaty:

  • 1045 - 1130  - ?Szanse polskiej nauki na uczestnictwo w rozwoju energetyki wodorowej? Prof. dr hab. inż. Janina Molenda
  • 1130 - 1215  - ?Wodór z wody?? Dr hab. inż., prof. AGH Marta Radecka
  • 1215 - 1230  - przerwa
  • 1230 - 1315  -  ?Napęd wodorowy w środkach transportu? Prof. dr hab. Henryk Figiel 
Przed wykładami odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród Laureatom IV edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską w dziedzinie
Ogniwa Paliwowe i Technologie Wodorowe. Konkurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych.

Wykłady odbędą się w auli AGH w budynku A-O, na I p.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii