Biotechnologia szansą dla biopaliw


Biotechnologia szansą dla biopaliw: artykuł nr 5635

2008-04-17 15:51:06 Biotechnologia

Komisja Europejska dostrzegła pozytywny wpływ nowoczesnej biotechnologii na rolnictwo m.in. do produkcji biopaliw, które zastępując tradycyjne paliwa mają korzystny wpływ na nasze środowisko.

Biotechnologia daje ogromne możliwości, które mogą zostać wykorzystane również do produkcji biopaliw. Wykorzystanie nowych technologii w rolnictwie zwiększa wydajność produkcji rolnej oraz jakość plonów, o czym miało okazję przekonać się ponad 12 miliony rolników z całego świata, którzy w roku 2007 uprawiali rośliny transgeniczne na łącznej powierzchni 114,3 milionów hektarów.

Do produkcji biopaliw wykorzystuje się m.in. surowce roślinne takie jak rzepak, burak cukrowy, kukurydza. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnianych, ograniczając przy tym emisję szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.
W ostatnim czasie zwiększa się zapotrzebowanie na źródła energii odnawialnej. Szacuje się, że do 2050 roku wykorzystywanie surowców z naturalnych źródeł będzie dwukrotnie większe, a za kolejne 50 lat liczba ta zwiększy się trzykrotnie.
W tym samym czasie ceny benzyny/oleju napędowego wzrosną, ponieważ zasoby paliw kopalnianych zostaną wyczerpane. Zmiany klimatu i postępująca degradacja środowiska naturalnego zmuszają nas do poszukiwania nowych możliwości w źródłach energii odnawialnej.
Duże zasoby materiałów surowcowych i możliwość ich wykorzystania sprawia, że biopaliwa są najlepszym sposobem na zredukowanie efektu cieplarnianego i spożytkowanie źródeł energii odnawialnej w najbliższej przyszłości.

Produkcja wykorzystująca nowe technologie, takie jak biotechnologia, posiada znaczny potencjał, aby uczynić z biopaliw zrównoważony sposób pozyskiwania energii. Mówiąc prosto, umożliwia wykorzystanie w sposób bardziej efektywny powierzchni rolnych, których areał jest ograniczony.

Rozwój jaki stale postępuje w przemyśle biotechnologicznym może mieć pozytywny wpływ na produkcję biopaliw, przede wszystkim z uwagi na zapewnienie dobrej jakości wysokich plonów roślin energetycznych, a co za tym idzie większą ilość surowca z jednostki powierzchni. Ponadto rośliny transgeniczne nie wymagają do wzrostu gleb wysokiej jakości, także rolnicy do produkcji roślin energetycznych mogą efektywniej użytkować grunty dotychczas niewykorzystywane. Możliwości jest naprawdę wiele.

Źródło: http://biofuels.croplife.org/ /NAP
 

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii