X Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXII Sejmiku SKN


X Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXII Sejmiku SKN: artykuł nr 656

2005-05-10 20:26:26 Nauka w Polsce i na świecie

Około 120 uczestników z uczelni rolniczych z całej Polski (z Akademii Rolniczej w Lublinie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i SGGW w Warszawie) oraz 16 osób z zagranicy (z Czech, Słowacji, Litwy i Słowenii) zapowiedziało swój udział w X Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i XXII Sejmiku SKN organizowanych w dniach 12–13 maja br., w siedzibie Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Uroczyste otwarcie konferencji, na które serdecznie zapraszam, odbędzie się:

w czwartek, 12 maja, o godzinie 9.00, w sali V R,
w gmachu głównym Akademii Rolniczej przy ul. Norwida 25

W ramach inauguracji (godz. 9.00 – 10.15, sala V R) przewidziano:
wystąpienie prorektora ds. studenckich i nauczania prof. Leszka PŁYWACZYKA ,
wykład prof. Alicji ŻECHAŁKO-CZAJKOWSKIEJ na temat: „Żywność, żywienie a zdrowie”.

Obrady prowadzone będą (godz. 10.30 – 15.00) w pięciu sekcjach (biologii i hodowli zwierząt, medycyny weterynaryjnej, rolniczej, technicznej i techniczno-przyrodniczej oraz technologii żywności).

Studenci przedstawią łącznie 197 referatów . Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród w sali VR o godz. 17.30 organizatorzy zapraszają na film dr. Ryszarda Eliasiewicza „Kalejdoskop powodzi 1997” .

13 maja zaplanowano wycieczkę plenerową dla gości zagranicznych i krajowych do Kotliny Kłodzkiej.

Małgorzata Wanke-Jakubowska AR we Wrocławiu

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie