Interakcje pomiędzy lekami a żywnością - wykład na SGGW


Interakcje pomiędzy lekami a żywnością - wykład na SGGW: artykuł nr 6619

2010-02-15 19:10:49 Medycyna

17 lutego Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie organizuje wykład pt. "Interakcje pomiędzy żywnością a lekami". Prelekcję wygłosi dr inż. Katarzyna Wolnicka z Instytutu Żywności i Żywienia.

Jak podkreślają organizatorzy spotkania, w ostatnich latach zwraca się większą uwagę na to, jak ważną rolę odgrywa żywność i sposób żywienia w procesie farmakoterapii. Składniki naszej diety (takie jak: błonnik, tłuszcze, flawonoidy, furanokumaryny, składniki mineralne, witaminy, kofeina i inne) mogą modyfikować etapy farmakokinetyki leku, tj. wchłanianie, metabolizm i jego wydalanie. Czasami dochodzi do synergicz nego działania leku i składników żywności, przy czym siła działania leku może ulec zwielokrotnieniu.
Niektóre z tych interakcji - podkreślają organizatorzy - są bardzo groźne i prowadzą do zaburzeń rytmu serca, gwałtownego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi albo hipotomii ortostatycznej. Interakcje leków z żywnością mogą istotnie pogorszyć skuteczność leczenia, wydłużyć okres hospitalizacji oraz w konsekwencji zwiększyć jego koszty.Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.15 w SGGW (ul. Nowoursynowska 159 C), na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, bud. nr 32, w auli II.

Więcej informacji na stronie: http://wszechnica_zywieniowa.sggw.pl

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny