Konkurs: Cudze chwalicie, swego nie znacie - Osiągnięcia nauki polskiej


Konkurs: Cudze chwalicie, swego nie znacie - Osiągnięcia nauki polskiej: artykuł nr 6620

2010-02-15 19:13:17 Ciekawostki

Do 31 marca można głosować na najlepsze osiągnięcia naukowe wyróżnione w konkursie "Cudze chwalicie, swego nie znacie - Osiągnięcia nauki polskiej". Streszczenia czterdziestu najlepszych prac naukowych zgłoszonych do konkursu znajdują się na stronie: http://www.oic.lublin.pl/cudzechwalicie/etap1.html

Osiągnięcia są podzielone na cztery obszary: nauki humanistyczne i społeczne, nauki przyrodnicze i medyczne, nauki ścisłe oraz nauki techniczne. Wśród streszczeń można więc znaleźć opisy prac z dziedzin tak odległych od siebie jak uzależnienie od gier hazardowych, odkrycie nowego antybiotyku, zarządzanie siecią wodociągów, nowoczesny ateizm humanistyczny czy mikrorobot sterowany wizyjnie.
W głosowaniu mogą brać udział tylko studenci, pracownicy naukowi lub osoby z sektora badawczo-rozwojowego (B+R).

Prace oceniać można w skali od 1 do 10, a głównymi kryteriami są: wartość naukowa i oryginalność, znaczenie osiągnięcia dla rozwoju dyscypliny lub/i rozwoju cywilizacyjnego kraju, znaczenie osiągnięcia dla budowania prestiżu nauki polskiej w świecie oraz spodziewana użyteczność lub przydatność dla praktyki gospodarczej.

W wyniku głosowania internautów przyznana zostanie nagroda publiczności.

Jury przyzna również, niezależnie od decyzji publiczności, po jednej nagrodzie w każdym z czterech obszarów nauk.

Organizatorami konkursu są: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", a także Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. Konkurs jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce


Obszar nauk przyrodniczych i medycznych

1) Ocena naczyń mikrokrążenia w ścianach dużych tętnic w miażdżycy
2) Toksyczność rozwojowa inhibitorów cyklooksygenazy
3) Nowatorskie i zaawansowane systemy pomiarowe
4) Zmiany fenologiczne i ich kwantyfikacja w warunkach strefy umiarkowanej
5) Metoda translminacji w bliskiej poczerwieni z rozpraszaniem zwrotnym
6) Usprawnienie identyfikacji peptydów w proteomice z wykorzystaniem nowatorskich strategii analitycznych i bioinformatycznych
7) Stworzenie podwaliny naukowej pod przyszły park narodowy w Peru
8) Opracowanie metody leczenia choroby Sanfilippo (mukopolisacharydozy typu III), dziedzicznej choroby genetycznej z grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych
9) Cystapep 1 - nowy antybiotyk
10) Naturalna biologicznie aktywna substancja - B-hydroksy-B-metylomaślan (HMB, 3-hydroksy-3-metylkomaślan, kwas B-hydroksy-B-metylomasłowy) jako pozytywny czynnik aktywny metabolicznie w odniesieniu do procesów regulacji wzrostu, rozwoju i utrzymania homeostazy tkanki kostnej kręgowców
11) Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez kleszcze
12) Zapis zmian klimatycznych młodszego plejstocenu w południowej i wschodniej części Niziny Mazowieckiej

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek