Czego nie mówią ekolodzy? Prawda o GMO


Czego nie mówią ekolodzy? Prawda o GMO: artykuł nr 6627

2010-02-17 11:13:40 Ekologia

W Polsce media często za sprawą działaczy na rzecz ochrony przyrody przedstawiają jedynie negatywne skutki modyfikacji genetycznych. Żywność zmodyfikowana genetycznie nie jest jednak bardziej niebezpieczna dla zdrowia niż niemodyfikowana. Kompletną bzdurą jest uparcie powtarzany lęk przed wpływem "zmutowanych genów" na DNA człowieka. Współczesna nauka nie zna przypadku szkodliwości spożywania GMO przez ludzi lub zwierzęta. Przeciwnicy GMO powołują się na wyniki badań, w których tak samo łatwo udowodnić szkodliwość dowolnej niemodyfikowanej genetycznie rośliny.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii