BioForum 2010 miejscem wręczenia nagród laureatom konkursu Fundacji Hasco-Lek


BioForum 2010 miejscem wręczenia nagród laureatom konkursu Fundacji Hasco-Lek: artykuł nr 6686

2010-03-18 16:13:03 Biotechnologia

Konkurs Fundacji Hasco-Lek jest otwarty na prace doktorskie i magisterskie, których tematyka koncentruje się na nowych odkryciach i innowacjach, mogących znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i przemysłach pokrewnych. Jedyny tego typu konkurs daje szansę na zwycięstwo i promocję dorobku autorom najlepszych prac z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny, chemii oraz dziedzin o podobnym profilu.

Wśród prac doktorskich najwyżej oceniona zastała praca dr Edyty Dyguda-Kazimierowicz (Politechnika Warszawska) na temat Modelowania aktywności katalitycznej i inhibicyjnej w układach enzymatycznych ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań międzycząsteczkowych. Natomiast za najlepszą pracę magisterską została uznana praca mgr Marcina Komar (Warszawski Uniwersytet Medyczny) dotycząca Opracowania warunków trójwymiarowej hodowli preadipocytów dla potrzeb inżynierii tkankowej.

Zgłoszone prace są oryginalne i cechuje je wysoki poziom naukowy świadczący o bardzo dobrym przygotowaniu ich autorów do zawodu. O sukcesie w końcowym rozrachunku przesądziły wizja, pasja, wiedza, talent, energia i odrobina szczęści - komentował prof. Piotr Sobota, przewodniczący Komisji Konkursowej - Tematyka nadesłanych prac doktorskich obejmowała zagadnienia związane z projektowaniem i modelowaniem receptorów w celu odkrycia nowych oryginalnych leków, opracowanie technologii wytwarzania postaci leku i białek fluorescencyjnych. Natomiast prace magisterskie to szerokie spektrum różnorodnych badań: hodowli tkankowej dla transplantologii, technologii tabletkowania, poszukiwania nowych leków, ekstraktów oraz bioogniwa paliwowego.

Fundacja została utworzona przez Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. z myślą o działalności charytatywnej oraz wspieraniu rozwoju młodych naukowców. Firma zatrudnia ponad pół tysiąca pracowników i posiada 25-letnie doświadczenie, które pozwala tworzyć produkty najwyższej jakości. Od początku istnienia spółka jest zorientowana na działalność badawczo-rozwojową. Jako pierwsza firma farmaceutyczna w Polsce uzyskała też certyfikat GLP (Good Laboratory Practice - Dobra Praktyka Laboratoryjna) poświadczający światowe standardy w wykonywanych badaniach i analizach laboratoryjnych.

BioForum - środkowoeuropejska platforma biotechnologii - odbędzie się w dniach 19-21 maja 2010 roku w Łodzi. To już dziewiąta edycja tej międzynarodowej imprezy skupiającej przedstawicieli nauki i biznesu sektora biotechnologii, farmacji i life science. BioForum 2010 promuje ogromny potencjał regionu Europy Środkowej w tych obszarach.

BioForum Central European Business Forum of Biotechnology & Innovative BioEconomy wraz z imprezami towarzyszącymi odbędzie się 19-21maja 2010 w Łodzi.

Więcej: www.bioforum.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii