1 kwietnia rusza w Polsce piąta edycja kampanii Spring Alive


1 kwietnia rusza w Polsce piąta edycja kampanii Spring Alive: artykuł nr 6687

2010-03-18 16:48:39 Zoologia

1 kwietnia 2010 roku rusza w Polsce piąta edycja Spring Alive, ogólnoeuropejskiego projektu edukacyjnego BirdLife International, prowadzonego w Polsce przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Akcja jest skierowana głównie do dzieci w wieku 8-12 lat, ale również do wszystkich osób zafascynowanych fenomenem ptasich migracji. Uczestnicy rejestrują na stronie internetowej Spring Alive (www.springalive.net) pierwszego zauważonego w danym sezonie przedstawiciela czterech gatunków ptaków migrujących: bociana białego, jaskółki dymówki, jerzyka i kukułki. Na podstawie tych danych serwis generuje mapy ukazujące intensywność przelotu ?posłańców wiosny?, dzięki czemu uczestnicy mogą śledzić jak wiosna stopniowo rozkwita w całej Europie.

1 kwietnia rusza w Polsce piąta edycja kampanii Spring AliveSpring Alive daje możliwość wniesienia własnego wkładu w gromadzenie wartościowych danych, które w przyszłości mogą wiele powiedzieć na temat ptasich migracji. Uczestnicy obserwując cztery badane gatunki, pomagają określić wahania w datach ich przylotów i ocenić jaki wpływ wywierają na nie zmiany temperatury w Europie. W ten sposób przyczyniają się do poznania zjawiska zmiany klimatu. Kampania doskonale przybliża - szczególnie najmłodszym - zagadnienia związane z ptasimi migracjami i przekształceniami klimatu. Spring Alive zyskało ogromną popularność wśród nauczycieli, opiekunów szkolnych kół przyrodniczych, którzy w oparciu o zamieszczone na stronie materiały oraz scenariusze lekcji wprowadzają dzieci w fascynujący temat ptasich migracji ich powiązań ze zmianami klimatycznymi, wpływu jaki wywiera na nie ludzka działalność. Spring Alive nie tylko skupia się na śledzeniu przelotu ptaków, ale pokazuje, że nie znają one granic i w ten sposób łączą ludzi, kraje i kontynenty.

Osoby pragnące wziąć udział w Spring Alive powinny odwiedzić stronę www.springalive.net, gdzie można zarejestrować swoje obserwacje. Im więcej osób opisze swoje pierwsze wiosenne spotkania z bocianami, jerzykami, jaskółkami i kukułkami, tym większą wartość zyskają gromadzone w ramach projektu dane. W ubiegłym roku Spring Alive zebrało 93.984 zgłoszeń z 35 krajów. Projekt jest doskonałą okazją dla rodzin, nauczycieli i uczniów oraz po prostu grup przyjaciół w całej Europie by korzystając z pierwszych cieplejszych dni, wyjść na spacer i cieszyć się nadchodzącą wiosną.


Uczcijmy wiosnę razem - dołącz do Spring Alive!
 
[1] Spring Alive to ogólnoeuropejska kampania popularyzująca wśród dzieci zainteresowanie przyrodą I jej ochroną poprzez obserwowanie nadchodzącej wiosny. Podstawą kampanii jest masowa akcja związana z portalem internetowym (www.springalive.net) prowadzona w większości europejskich krajów. Uczestnicy, głównie dzieci i ich rodziny, są corocznie zachęcane do obserwowania i rejestrowania w portalu wiosennych przylotów ptaków migrujących.
 
[2] Birdlife International to ogólnoświatowa konfederacja organizacji zajmujących się ochroną dzikich gatunków ptaków, miejsc w których one żyją oraz bioróżnorodności. Birdlife International działa w ponad 100 krajach na całym świecie. http://www.birdlife.org

 
 
 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) jest zarejestrowaną, krajową organizacją pozarządową o statusie pożytku publicznego, zajmującą się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których żyją. Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Zrzeszamy ponad 3 tysiące członków, a swoją pracą wspiera nas ponad 600 wolontariuszy. Jesteśmy polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International.
 
Co robimy dla przyrody:

  • wyznaczamy i chronimy obszary cenne dla ptaków (IBA), które stanowią podstawę sieci Natura 2000;
  • badamy liczebność i zagrożenia ptaków w Polsce;
  • współpracujemy z władzami przy tworzeniu i wdrażaniu prawa przyjaznego przyrodzie;
  • gospodarujemy w swoich rezerwatach, na ponad 700 ha gruntów w całej Polsce;
  • chronimy wodniczkę - najrzadszego ptaka śpiewającego kontynentalnej Europy;
  • zapobiegamy niezgodnym z prawem inwestycjom (ocaliliśmy Dolinę Rospudy);
  • docieramy z naszym programem edukacyjnym do 20 tysięcy dzieci w Polsce;
  • corocznie gromadzimy 10 tysięcy osób podczas ogólnopolskich akcji obserwowania ptaków: Europejskie Dni Ptaków (październik), Zimowe  Ptakoliczenie (styczeń) i Spring Alive (marzec - maj);

Więcej o naszych działaniach na stronie www.otop.org.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii