Laureaci konkursu Fundacji Hasco-Lek


Laureaci konkursu Fundacji Hasco-Lek: artykuł nr 6658

2010-03-09 13:30:05 Biotechnologia

Dr Edyta Dyguda-Kazimierowicz z Politechniki Wrocławskiej w kategorii prac doktorskich i mgr Marcin Komar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kategorii prac magisterskich zostali laureatami IV edycji konkursu Fundacji Hasco-Lek. W nagrodę otrzymają odpowiednio 6 tys. i 4 tys. złotych.

Dr Edyta Dyguda-Kazimierowicz otrzymała nagrodę za pracę doktorską pt. "Modelowanie aktywności katalitycznej i inhibicyjnej w układach enzymatycznych ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań międzycząsteczkowych". Mgr Marcin Komar swoją pracę magisterską poświęcił opracowaniu "warunków trójwymiarowej hodowli preadipocytów dla potrzeb inżynierii tkankowej".
W kategorii prac doktorskich kolejne dwa miejsca zajęli: dr Sylwia Łukaszewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego za "Fluorescencyjne badania dimeryzacji w obrębie receptorów dopaminowych i serotoninowych w układzie in vitro" i dr Łukasz Izbicki z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - autor pracy: "Synteza nowych pochodnych pirydo [1,2-c] pirymidyny o spodziewanym działaniu przeciwdepresyjnym". Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymali odpowiednio: 4 i 3 tys. złotych.

W kategorii prac magisterskich komisja konkursowa nagrodziła pracę mgr Ilony Jakubowskiej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (drugie miejsce) i mgr Anny Celebańskiej z Uniwersytetu Warszawskiego (trzecie miejsce).

Do udziału w czwartej edycji konkursu przysłano rekordową liczbę zgłoszeń - ponad 70. Jak zapewnia prof. Piotr Sobota, przewodniczący komisji konkursowej, zgłoszone prace są oryginalne i cechuje je wysoki poziom naukowy świadczący o bardzo dobrym przygotowaniu ich autorów do zawodu. O sukcesie przesądziły wizja, pasja, wiedza, talent, energia i odrobina szczęścia.

"Tematyka nadesłanych prac doktorskich obejmowała zagadnienia związane z projektowaniem i modelowaniem receptorów w celu odkrycia nowych oryginalnych leków, opracowanie technologii wytwarzania postaci leku i białek fluorescencyjnych. Natomiast prace magisterskie to szerokie spektrum różnorodnych badań: hodowli tkankowej dla transplantologii, technologii tabletkowania, poszukiwania nowych leków, ekstraktów oraz bioogniwa paliwowego" - powiedział prof. Sobota.

W konkursie Fundacji Hasco-Lek nagradzane są najlepsze prace doktorskie i magisterskie o dużej wartości naukowo-wdrożeniowej. Konkurs ma również promować autorów nagrodzonych prac oraz dokonane przez nich odkrycia z zakresu: farmacji, biotechnologii, medycyny, chemii i innych pokrewnych dziedzin.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i laureatów są dostępne na stronie: http://www.hasco-lek.pl/pl/index/html/id:937

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii