Centrum NanoBioMedyczne w Poznaniu


Centrum NanoBioMedyczne w Poznaniu: artykuł nr 6697

2010-03-24 02:35:38 Biotechnologia

Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne CNBM powstanie w Poznaniu przy Wydziale Fizyki UAM. CNB połączy zespoły naukowe poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego, które włączą się w kształcenie w zakresie technologii nano-bio-medycznych. CNBM będzie również współpracować z zagranicznymi uczelniami.

23 marca odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Centrum.
"Projekt Centrum jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 13.1. Beneficjentem projektu, partnerem wiodącym i właścicielem całej infrastruktury został Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który odpowiada za realizację inwestycji" - poinformował PAP pełnomocnik rektora UAM ds. realizacji projektu, dziekan Wydziału Fizyki prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.

W Centrum będą prowadzone studia stacjonarne II stopnia na kierunku biofizyka ze specjalnością nano-bio-medyczną oraz na makrokierunku "Bio-Nano-Materiały", który obejmie zagadnienia z zakresu fizyki, inżynierii materiałowej i biotechnologii; a także III stopnia (doktoranckie) - w zakresie nanotechnologii i nanonauki.

"Studenci biologii, chemii, fizyki, biofizyki i biotechnologii partnerskich uczelni będą mogli realizować w CNBM swoje zajęcia z zakresu pracowni magisterskiej - informuje prof. Naskręcki - Pakiety wykładów, demonstracji i eksperymentów będziemy transmitować do wszystkich tych uczelni".

W CNBM będzie 9 pracowni: biologiczna, chemiczna, medyczna, "cleanroom", mikroskopowa, optyczno-spektroskopowa, spektroskopii NMR i obrazowania, wytwarzania nanostruktur oraz fizyki widzenia i neuronauki, w których znajdzie się 50 miejsc dla zaawansowanych prac eksperymentalnych.

Budowa nowoczesnego Centrum ma się zakończyć pod koniec lipca 2011 roku. "Pierwsi studenci rozpoczną zajęcia 1 października 2011 r., a pierwsi doktoranci 1 października 2010 roku" - zapowiada prof. Naskręcki.

PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii