Współpraca TVP i PAN


Współpraca TVP i PAN: artykuł nr 5261

2007-12-08 14:13:24

Polska Akademia Nauk i Telewizja Polska S.A podpisały porozumienie o współpracy. Zgodnie z nim instytucje będą podejmować wspólne działania związane z realizacją misji publicznej TV oraz edukacją służącą rozwojowi nauki, oświaty i kultury. Akademia będzie informować Telewizję Polską o ważnych kierunkach badań naukowych i formach ich realizacji.

W imieniu obu stron porozumienie podpisali prezes zarządu TVP S.A - Andrzej Urbański oraz prezes PAN - prof. Michał Kleiber.

Porozumienie przewiduje udział PAN-u w procesie wewnętrznego kształcenia kadr TVP poprzez rekomendację wykładowców i konsultantów ze wszystkich dziedzin nauki i techniki, które reprezentowane są w Wydziałach, Komitetach i Radach PAN. Akademia będzie też przygotowywać na potrzeby TV ekspertyzy i analizy ważnych społecznie problemów.

"Chcemy szerokiemu gronu oglądających Telewizję Polską, przedstawić nowy typ refleksji kulturalnej związanej z nauką. Mam nadzieję, że to porozumienie pozwoli ten trend zbieżności nauki i kultury, który jest nieodzowny dla rozwoju cywilizacji, przekazać" – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy Michał Kleiber.

"To jest w moim przekonaniu umowa godna XXI wieku. TVP dostaje najlepsze, największe i najwspanialsze zaplecze intelektualne i naukowe, jakie istnieje w Polsce. Wobec wyzwań, które czekają Telewizję Polską - mam tu na myśli cyfryzację, nowoczesne technologie - to zaplecze jest bezcenne" – powiedział Andrzej Urbański.

Podpisane porozumienie przewiduje również podejmowanie wspólnych przedsięwzięć programowych i wydawniczych. Do ich realizacji wykorzystywane będą posiadane przez partnerów porozumienia zbiory biblioteczne, archiwalne i programowe.

PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z