Federacja Zielonych Gaja walczy o Puszczę Białowieską


Federacja Zielonych Gaja walczy o Puszczę Białowieską: artykuł nr 768

2005-06-02 12:10:47 Ekologia

Nie zgadzając się na zamienianie ostatniej naturalnej puszczy Europy w las gospodarczy szczecińska Federacja Zielonych Gaja prowadzi aktywne działania na rzecz jej skutecznej ochrony. Na podstawie analizy dokumentów z lat 1998-2004 pozyskanych z Ministerstwa Środowiska, Podlaskiego Konserwatora Przyrody oraz nadleśnictw Puszczy Białowieskiej sporządzony został raport pt. „Puszcza Białowieska.

O zarządzaniu ostatnim lasem naturalnym Europy w latach 1998 - 2004“. Ekolodzy dowodzą, że brak profesjonalnych mechanizmów kontroli i udziału społecznego, daje Ministerstwu Środowiska oraz Lasom Państwowym nieme przyzwolenie do podejmowania działań, które stoją w sprzeczności z oczekiwaniami społecznymi oraz z koniecznością ochrony bezcennych na skalę światową ekosystemów.

Źródło: www.lonicera.hg.pl i Puszcza Białowieska (Federacja Zielonych Gaja)

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii