Zbiórka zużytych baterii


Zbiórka zużytych baterii: artykuł nr 770

2005-06-02 12:24:16 Ekologia

W Opolu rozpoczyna się zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych.

Już za kilka dni w prawie stu placówkach oświatowych, obiektach handlowych, usługowych i obiektach administracji publicznej w Opolu pojawią się pojemniki, do których mieszkańcy będą mogli wrzucać zużyte baterie. Akcja przebiegać będzie pod hasłem "Zbierajmy baterie - chrońmy środowisko".

Jak mówi Małgorzata Rabiega, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, baterie i ogniwa galwaniczne po zużyciu stają się odpadami niebezpiecznymi dla środowiska i dlatego należy je zbierać selektywnie, aby nie trafiły na komunalne składowisko odpadów. - Nawiązaliśmy współpracę z REBĄ Organizacją Odzysku S.A., która dostarczy ponad 100 sztuk pojemników i materiały edukacyjne oraz zapewni bezpłatny odbiór wszystkich zużytych baterii - mówi naczelnik.

Placówki oświatowe, które będą uczestniczyć w programie, otrzymają dyplomy i miano "Szkoły przyjaznej środowisku", a najlepsi "zbieracze" otrzymają cenne nagrody. Zgłoszenia do udziału w akcji przyjmowane są na adres e-mail: osr@um.opole.pl, pisemnie na adres Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, lub telefonicznie pod numerem 451 19 40 .

Źródło: Gazeta.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii