Konkurs Natura 2000 i przyroda mojego regionu


Konkurs Natura 2000 i przyroda mojego regionu: artykuł nr 50008

2014-04-16 10:58:51 Ciekawostki

Zachęcenie uczniów do poznawania cennych, zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, które chronione są na obszarach Natura 2000 to cel konkursu plastycznego dla szkół podstawowych. Konkurs organizowany jest przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Poznaj swoją Naturę”, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Konkurs plastyczny „Natura 2000 i przyroda mojego regionu” ma zachęcić najmłodszych uczniów
do podejmowania działań w zakresie ochrony przyrody oraz przybliżyć im kluczowe założenia programu Natura 2000.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, które znajdują się na obszarach Natura 2000 objętych działaniami projektowymi w ramach kampanii „Poznaj swoją Naturę”, tj.:
• Puszcza Białowieska – województwo podlaskie,
• Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego – województwo małopolskie,
• Przełom Wisły w Małopolsce – głównie województwo lubelskie,
• Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego – głównie województwo wielkopolskie,
• Bieszczady – województwo podkarpackie.

„Kształtowanie świadomości związanej z ochroną środowiska naturalnego i różnorodnością biologiczną powinno rozpoczynać się już od najmłodszych lat. Dlatego, chcąc zachęcić dzieci do poznawania cennych, zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie naszego kraju, zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Połączymy w ten sposób przyjemne z pożytecznym” – mówi Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.


Uczniowie mogą uczestniczyć w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych. Zadaniem dzieci z klas I–III będzie stworzenie „Maskotki Natury 2000”, która ma przedstawiać wybrany gatunek zwierząt lub roślin chronionych w ramach programu Natura 2000 występujących w Polsce. Mogą w tym celu korzystać z dowolnych materiałów. Z kolei uczniowie klas IV-VI mają przygotować w dowolnej formie i technice pracę pt. „Natura 2000 w mojej okolicy”. Może to być np. prezentacja, kolaż, zdjęcia, mapa czy komiks. Uczestnicy konkursu proszeni są także o uzasadnienie wyboru tematu swojej pracy, a każdy z projektów powinien zostać odpowiednio opisany przez nauczyciela. Prace można zgłaszać do 31 maja 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest przed zakończeniem roku szkolnego.


Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na autorów najlepszych projektów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.


Kampania „Poznaj swoją Naturę” to kolejna inicjatywa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, której celem jest popularyzacja wiedzy i dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi współistnienia człowieka z przyrodą w obszarach Natura 2000.


Szczegóły dotyczące projektu oraz samego konkursu dostępne są na stronie: www.poznajnature.pl oraz portalu Facebook: www.facebook.com/poznajnature
 

Natura 2000 i przyroda mojego regionu

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek