Światowy Dzień Ochrony Środowiska - Warmia i Mazury, 2 - 4 czerwca 2005 r.


Światowy Dzień Ochrony Środowiska - Warmia i Mazury, 2 - 4 czerwca 2005 r.: artykuł nr 771

2005-06-02 15:54:51

W ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska na Warmii i Mazurach odbędą się ciekawe imprezy. Szczegółowy harmonogram w dalszej części artykułu.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY CENTRALNYCH OBCHODÓW
ŚWIATOWEGO DNIA OCHRONY ŚRODOWISKA

2 czerwca 2005 r.


godz. 1300-1500 - uroczysta sesja poświęcona problematyce ochrony środowiska w woj. warmińsko-mazurskim pt. "Osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody na terenie woj. Warmińsko-Mazurskiego"
Miejsce: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn - Sala Konferencyjna nr 52, parter

Wystąpienia:
p. Stanisław Leszek Szatkowski - Wojewoda Warmińsko-Mazurski - przywitanie gości
Minister Środowiska
p. Jan Hawrylewicz - Prezes Zarządu NFOŚ i GW
p. Andrzej Ryński - Marszałek Samorządowego woj. warmińsko-mazurskiego
p. Czesław Jerzy Małkowski - Prezydent Miasta Olsztyna
Program sesji:
"Rolnictwo i ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim" - p. Maria Barcz - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
"Przyroda woj. warmińsko-mazurskiego" - Maria Melin - Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie
Raport o stanie środowiska woj. warmińsko-mazurskiego - Zdzisław Krajewski - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
"Rola województwa warmińsko-mazurskiego w Porozumieniu Zielone Płuca Polski" - Krzysztof Wolfram - Dyrektor Biura Porozumienia Zielone Płuca Polski
godz. 1530-16.00 - konferencja prasowa Ministra Środowiska i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Miejsce: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn, Sala nr 160, I piętro
godz. 1700-1900 - Galowy koncert z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, wystawa fotograficzna pt. "Żyjący świat jezior Warmii i Mazur"
Miejsce: Filharmonia w Olsztynie, ul. Kościuszki 39, 10-503 Olsztyn

Cześć oficjalna:
Wystąpienie Ministra Środowiska
Wystąpienie p. Stanisława Leszka Szatkowskiego - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Wręczenie odznaczeń resortowych "Zasłużony dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej"
Część artystyczna:
Występ zespołu RAZ DWA TRZY (piosenki Agnieszki Osieckiej i inne)
Prowadzenie:
Ewa Kuklińska
Tomasz Stockinger.
3 czerwca 2005 r.

godz. 1000-1200 - seminarium pt. "Problemy ochrony żurawi na Warmii i Mazurach"
Miejsce: Muzeum Przyrody w Olsztynie, ul. Metalowa 8, 10-603 Olsztyn

Tematy referatów:
"Rozmieszczenie i liczebność żurawia zwyczajnego (Grus grus) w Europie, Polsce i na Warmii i Mazurach" - Marian Szymkiewicz, Muzeum Przyrody Olsztyn
"Główne problemy ochrony żurawi w województwie warmińsko- mazurskim" - Maria Mellin, Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie
"Ochrona noclegowisk i miejsc gromadnego przebywania żurawi w województwie warmińsko-mazurskim". Wyniki realizacji projektu "Ochrona żurawia na Warmii i Mazurach" - Iwona Mirowska - Ibron, Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Oddział Olsztyn
"Żuraw - ptak nadziei" - Tomasz Kłosowski, artysta fotografik, Warszawa
Planowane seminarium będzie połączone z uroczystym otwarciem wystawy fotograficznej o żurawiach.


godz. 1215 - uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej pt. "Żurawie nie znają granic" - fotografie autorstwa Grzegorza i Tomasza Kłosowskich
Miejsce: Muzeum Przyrody w Olsztynie, ul. Metalowa 8, 10-603 Olsztyn

Opis:

Wystawa będzie przybliżała zarówno same żurawie, jak i główne problemy ich ochrony, w tym zabezpieczenia tradycyjnych noclegowisk i żerowisk, jak i ewentualnych działań mających na celu ograniczenie strat spowodowanych przez te ptaki w uprawach rolnych. Wystawę tworzyć będzie 60 fotogramów barwnych wysokiej jakości, wykonanych przez najlepszych polskich fotografików przyrodników.godz. 1500 - wyjazd plenerowy, zwiedzanie inwestycji ekologicznych dla 100 osób (w tym dla zaproszonych dziennikarzy)
Miejsce: teren woj. warmińsko-mazurskiego4 czerwca 2005 r.

godz. 1000-1800 - Widowisko plenerowe "Skarby Warmii i Mazur" - festyn ekologiczny w Parku Jakubowo
Miejsce: Park Jakubowo przy CEiIK-u, ul. Parkowa 1, Olsztyn

Opis:
Program estradowy: występ zespołu Czeremszyna, występy zespołów ludowych, orkiestr sygnalistów myśliwskich, występy zespołów dziecięcych, występy zespołów dziecięcych, spektakl teatralny dla dzieci.
"Lasy Warmii i Mazur" - prezentacja Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" oraz Nadleśnictw z woj. warmińsko-mazurskiego - warsztaty leśne, prezentacje komputerowe, wystawa eksponatów i fotografii
Rolnictwo, agroturystyka, ekologia - prezentacja Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie wraz z ofertą agroturystyczną ok. 20 stowarzyszeń
"Przyroda Krainy Tysiąca Jezior" - prezentacje Parków Krajobrazowych woj. warmińsko-mazurskiego, Sieć Natura 2000 na Warmii i Mazurach
Prezentacje pozarządowych organizacji ekologicznych, służb ochrony środowiska i przyrody woj. warmińsko-mazurskiego, kiermasz ekologiczny.
Warsztaty edukacyjne i artystyczno-twórcze - działania twórcze, warsztaty plastyczne przygotowane przez Ełckie Centrum Edukacji Ekologicznej
Ad. 1. Program estradowy: występ zespołu Czeremszyna, występy zespołów ludowych, orkiestr sygnalistów myśliwskich, występy zespołów dziecięcych, spektakl teatralny dla dzieci
Ponadto na scenie zaprezentują się:
Godz. 10.00 - 10.10 Sygnaliści I Nadleśnictwo Kudypy
Godz. 10.10 - 10.25 Uroczyste rozpoczęcie X Światowego Dnia Ochrony Środowiska
Godz. 10.25 - 10.50 Zespół Tańca Towarzyskiego "MIRAŻ"
Godz. 10.50 - 11.05 Sygnaliści II Nadleśnictwo Susz
Godz. 11.05 - 11.20 Zespół "Niezapominajka" Ośrodek Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Spychowo
Godz. 11.20 - 11.55 Blok Zespołów z Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku:"Mali Bębniarze" , Ludowy Dziecięcy Zespół "Chochliki"
Godz. 11.55 - 12.05 Przedstawienie edukacyjne Dziecięca Grupa z Nidzicy
Godz. 12.05 - 12.40 Blok Zespołów z Miejskiego Domu Kultury Barczewie: Zespół Wokalny "Hej" , Duet "Fux", Zespół Wokalny "Flex"
Godz. 12.40 - 12.50 Przedstawienie edukacyjne Dziecięca Grupa z Nidzicy
Godz. 12.50 - 13.20 Zespół Cygański "Parni luludziori" Stowarzyszenie Gest z Olsztyna
Godz. 13.20 - 14.20 Zespół Pieśni i Tańca "WARMIA" Stowarzyszenie WARMIA
Godz. 14.20 - 14.50 Grupa Folklorystyczna "WARMIA - OLSZTYN"
Godz. 14.50 - 15.20 "Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. z Iławy
Godz. 15.20 - 15.50 Walerian Ostrowski
Godz. 15.50 - 16.00 Zespół Wokalny "Arabeska" z Pałacu Młodzieży w Olsztynie
Godz. 16.10 - 16.40 "Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej" z Płośnicy
Godz. 16.40 - 17.00 Walerian Ostrowski
Godz. 17.00 - 17.30 "Młodzieżowa Orkiestra Dęta" z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku
Godz. 17.30 - 18.00 Zespół "Czeremszyna" Gminny Ośrodek Kultury Czeremcha

Ad. 2. "Lasy Warmii i Mazur" - prezentacja Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" oraz Nadleśnictw z woj. warmińsko-mazurskiego - warsztaty leśne, prezentacje komputerowe, wystawa eksponatów i fotografii

Ad. 3. Rolnictwo, agroturystyka, ekologia - prezentacja Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie wraz z ofertą agroturystyczną ok. 20 stowarzyszeń

Ad. 4. "Przyroda Krainy Tysiąca Jezior" - prezentacje Parków Krajobrazowych woj. warmińsko-mazurskiego, Sieć Natura 2000 na Warmii i Mazurach

Propozycje:
Welskiego Parku Krajobrazowego
Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich
Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego
Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej
Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej
Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Brodnickiego Parku Krajobrazowego
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

Prezentacje parków krajobrazowych obejmować będą wystawy fotografii przyrodniczej, konkursy wiedzy przyrodniczej, a wśród nich konkursy tematyczne dotyczące m. in. rozpoznawania drzew na podstawie zasuszonych i zafoliowanych liści rodzimych gatunków.

W programie znajdą się też nauka haftu, warsztaty z zakresu wykonywania ozdób ze sznurka połączonego z pokazem gotowych wyrobów, wycinania ze słomy i bibuły, plecenia koszyków, zbijania skrzynek lęgowych dla ptaków, lepienia naczyń z gliny i zdobienia ich kamykami i nasionami. Ponadto udostępnione zostaną liczne oferty edukacyjne parków krajobrazowych, przygotowane zostaną pokazy multimedialne, ekspozycje pasiek, gotowych wyrobów bednarskich (beczki, kufle z dębowych klepek), a także odbędą się liczne degustacje potraw regionalnych.

Ad. 5. Prezentacje pozarządowych organizacji ekologicznych, służb ochrony środowiska i przyrody woj. warmińsko-mazurskiego, kiermasz ekologiczny

Światowy Dzień Ochrony Środowiska sprzyja zaprezentowaniu aktualnych akcji, kampanii, programów oraz całorocznej działalności pozarządowych organizacji ekologicznych. Kilkanaście organizacji działających na terenie województwa zaprezentuje osiągnięcia i doświadczenia poprzez wystawy, konkursy, akcje i happeningi. Udostępniona zostanie oferta programowa oraz wydawnicza.

W kiermaszu ekologicznym wezmą udział osoby związane z rolnictwem ekologicznym, a także twórcy ludowi, prezentujący swoje rękodzieła. Kiermasz ten to kiermasz Wystawców, eksponujących i sprzedających produkty z gospodarstw ekologicznych, wydawnictwa i poradniki nt. zdrowego życia. Ustawione też zostaną punkty informacyjne i ekspozycje z ekologicznymi urządzeniami gospodarstwa domowego, kosmetykami, zabawkami.

Ad. 6. Warsztaty edukacyjne i artystyczno-twórcze - przygotowane przez Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne przygotuje różnorodne warsztaty edukacyjne i artystyczno-twórcze, działania ruchowe - zabawy zręcznościowe, warsztaty twórcze - wykorzystujące różne techniki, np. zabawa ze słomą, warsztaty etnograficzne, warsztaty teatralne o ścieżkach edukacyjnych na terenie Warmii i Mazur, warsztaty edukacyjne - gry tematyczne i wielozadaniowe konkursy przyrodnicze.Imprezy towarzyszące

Dzień Bociana - dn. 3 czerwca 2005 r., godz. 12.00 - 17.00, Ełk

Festyn "Dzień Bociana" będzie skierowany do młodych i dorosłych mieszkańców miasta Ełk, powiatu ełckiego oraz powiatów oleckiego i gołdapskiego.

Przebieg festynu:
Pokazy rzeźby i rękodzieła z możliwością włączenia się do prezentowanych prac - warsztaty rękodzieła
Turniej "I Mistrzostwa Świata w Wabieniu Bociana" (godz. 14.30 - turniej VIP-ów)
Gry i zabawy o tematyce przyrodniczej i
Koncert zespołu "Przyniosły nas bociany"
-1500 Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie "W krainie Bociana"
Ognisko, zabawy integracyjne
Mazurski Konkursów Sygnalistów Myśliwskich - Spychowo 2005

4 czerwca 2005 r.

godz. 9.00 - otwarcie konkursu - Amfiteatr w Spychowie
godz. 10.00 - 17.00 - przesłuchania konkursowe solistów i zespołów
godz. 18.00 - ogłoszenie wyników i koncert galowy
godz. 20.00 - biesiada myśliwska

5 czerwca 2005 r.

godz. 13.00 - Uroczysta Msza Hubertowska

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z