Polscy ekolodzy mają szansę na prestiżowe japońskie nagrody


Polscy ekolodzy mają szansę na prestiżowe japońskie nagrody: artykuł nr 86

2004-10-30 23:40:12 Nauka w Polsce i na świecie

Pięć polskich projektów badawczych może być zgłoszonych na prestiżowy japoński konkurs "Global 100 Eco-Tech Awards". Nagrodzeni zostaną naukowcy, których badania przyczyniają się do rozwiązania problemów dotyczących środowiska naturalnego, a jednocześnie posiadają stopień nowatorstwa właściwy dla społeczeństwa XXI wieku. Z nadesłaniem projektu trzeba się jednak pośpieszyć - termin upływa 15 listopada.

Polskie zgłoszenia do konkursu "Global 100 Eco-Tech Awards" przyjmuje Krajowa Izba Gospodarcza - organizator udziału Polski w EXPO 2005. Łącznie w konkursie nagrodzonych zostanie 100 projektów naukowych z różnych krajów. Nagroda dla autorów nagrodzonego projektu to 1 mln jenów (ok. 32 tys. zł).

EKOLOGICZNA MĄDROŚĆ

Jak poinformowali organizatorzy - Japan Association for the 2005 World Exhibition, przedmiotem konkursu jest wybór najlepszych projektów (technologii) dotyczących ochrony środowiska, związanych tematycznie ze Światową Wystawą EXPO 2005 w Japonii.

Główny temat EXPO 2005 to "Mądrość Natury". Posiada trzy podtematy: "Macierz Natury", "Sztuka Życia" i "Rozwój Eco- Społeczności".

* W ramach podtematu "Macierz Natury" zgłaszać można projekty m.in. w zakresach: globalne obserwacje środowiska, zapobieganie globalnemu ocieplaniu się klimatu, ochrona warstwy ozonowej, ochrona przed trującymi substancjami chemicznymi, środki kontroli zachowania czystości powietrza/ kwaśnych deszczy, ochrona środowiska wodnego/ morskiego, ochrona gleb i wód głębinowych, biotechnologia, problemy związane z przyrostem naturalnym, technologie informacyjne i komunikacyjne.

* W ramach podtematu "Sztuka Życia" m.in.: zachowanie różnorodności biologicznej/ ochrona ekosystemu, ochrona lasów (w tym lasów deszczowych), problematyka związana z terenami pustynnymi/ zalesianie pustyń, biomasa/ wykorzystanie surowców naturalnych, rozwiązywanie problemów żywnościowych/ zwiększanie produkcji żywności, ochrona/ zachowanie zasobów wodnych, efektywne wykorzystanie ziemi, rozwiązywanie problemów urbanistycznych, ochrona tradycyjnych kultur/ społeczności.

* W ramach podtematu "Rozwój Eko-Społeczności m.in.: ochrona energetyczna/ poprawa energetycznej wydajności, rozwój nowych źródeł energii, efektywne wykorzystanie surowców/ poprawa produktywności surowców, rozwiązywanie problemów związanych z nieczystościami/ gospodarka i zarządzanie odpadami, rozwiązywanie problemów związanych z masową produkcją/ konsumpcją, zrównoważonych rozwój/ rozwój gospodarczy, zmiany stylu życia, podnoszenie standardów życiowych/ edukacyjnych, edukacja ekologiczna.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Joanna Poros

29 października 2004

mba

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie