Turzyca bladozielona ma nową, prawidłową nazwę łacińską


Turzyca bladozielona ma nową, prawidłową nazwę łacińską: artykuł nr 960

2005-07-09 12:15:53 Botanika

Znana u nas i wymieniona w krytycznej liście roślin naczyniowych Polski jako Carex pallens (Fristedt) Harmaja, turzyca bladozielona nosi teraz prawidłową nazwę Carex pallidula Harmaja. Autor nowej i poprzedniej nazwy odkrył, że zanim opublikował w 1986 roku nazwę C. pallens, ta sama nazwa została już użyta w Chinach przez Z.P. Wanga w 1962 roku (dla innego, niespokrewnionego taksonu). Konieczne stało się więc opublikowanie nowej nazwy naukowej, co Harri Harmaja uczynił w najnowszym Annales Botanici Fennici.

 Tym samym z naszej flory usunąć należy C. pallens i powitać C. pallidula. Jest to takson spokrewniony z turzycą palczastą C. digitata, znany z Polski z kilku stanowisk w pasie wyżyn.

Źródło: www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki