Eurobiotech 2010


Eurobiotech 2010: artykuł nr 6575

2010-01-08 03:59:45 Biotechnologia

Eurobiotech 2010

Zapraszamy do udziału w kongresie Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech 2010, który odbędzie się w dniach 20-22 września 2010 w Krakowie. Tematem przewodnim będzie tak zwana "biała biotechnologia", czyli szeroko pojęta biotechnologia przemysłowa.

Kongres jest już trzecią edycją tej międzynarodowej imprezy, w której bierze udział prawie 400 uczestników z kraju i zagranicy oraz przedstawiciele firm z branży biotechnologicznej z Europy Centralnej oraz z całego świata.

Naszym celem jest stworzenie międzynarodowej platformy spotkań oraz wymiany myśli naukowej między partnerami z różnych krajów. W kongresie Eurobiotech 2010 wezmą udział przedstawiciele najważniejszych ośrodków biotechnologicznych z Europy Środkowej. W tym roku oczekujemy uczestników między innymi ze Słowacji, Czech, Węgier, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii oraz z wielu innych krajów.

Eurobiotech 2010 jest kontynuacją cyklu konferencji zapoczątkowanych w 2007 roku i poświęcony jest poszczególnym dziedzinom biotechnologii. Tematem głównym Kongresu Eurobiotech 2007 była "zielona biotechnologia", zaś kolejna edycja w 2008 dedykowana była "czerwonej biotechnologii". W roku 2010 skoncentrujemy się na zagadnieniach "białej biotechnologii". Kongres odbywać się będzie pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Rolniczego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego a także pod patronatem Europejskiej Federacji Biotechnologii oraz Polskiej Federacji Biotechnologii.

Dzięki połączeniu naukowych wykładów i dyskusji z sesją posterową oraz wystawą towarzyszącą, Eurobiotech 2010 stanie się miejscem spotkania i współpracy sektora nauki i biznesu.

Wystawa towarzysząca będzie idealnym miejscem promocji firm z różnych dziedzin "białej biotechnologii" (biopaliwa, bioenergia, ochrona środowiska, biomateriały, przetwórstwo spożywcze, przemysł kosmetyczny, biotechnologiczne procesy produkcyjne) oraz firm patentowych, konsultingowych i funduszy inwestycyjnych.

Mając na uwadze powodzenie i sukces wcześniejszych edycji jesteśmy pewni, że Kongres Eurobiotech już wkrótce stanie się dużą, międzynarodową imprezą kongresową, która na stałe wejdzie do kalendarza najważniejszych imprez branży biotechnologicznej w Europie Środkowej.

Tematy Kongresu:

  • Environment Biotechnology and Bioenergy / Biotechnologia środowiska i Bioenergia
  • Beverages, Medicine and Biotechnology / Napoje, Medycyna i Biotechnologia
  • Clean Technologies and Biomaterials / Czyste technologie i Biomateriały
  • Pharmaceutical Biotechnology / Biotechnologia Farmaceutyczna
  • Intellectual Property and Intellectual Value / Prawo własności intelektualnej
Organizatorzy Kongresu:
Partnerzy Kongresu:
  • Polska Federacja Biotechnologii
  • Europejska Federacja Biotechnologii
  • LifeScience Klaster Krakówd

Więcej informacji na stronie organizatorów: http://www.eurobiotech.krakow.pl/


Dziennik BIOLOG sprawuje patronat medialny nad Kongresem Eurobiotech 2010.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii