Wciąż za mało energii z wiatru


Wciąż za mało energii z wiatru: artykuł nr 4629

2007-05-31 15:28:23 Ekologia

Choć wśród inwestorów wzrasta zainteresowanie energią wiatrową w Polsce, jej rozwój jest blokowany przez brak inwestycji w sieci niskiego i średniego napięcia oraz nikłe zainteresowanie władz wojewódzkich - uważają uczestnicy wtorkowej konferencji poświęconej energetyce odnawialnej. Jak powiedział szef firmy Windpol, zajmującej się instalacjami wiatrowymi, Adam Stadnik, o ile w sąsiadujących z Polską Niemcami produkowanych jest 20 tys. MW pochodzących z energii wiatrowej, o tyle w Polsce jedynie 170 MW.

Nie znaczy to, że brakuje chętnych do inwestowania w energetykę wiatrową - zainteresowanie jest duże, co potwierdził Zbigniew Kamieński, wicedyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki. "Jest rosnące zainteresowanie inwestorów energetyką odnawialną, przede wszystkim wiatrową. Praktycznie nie ma tygodnia, by nie zgłaszali się tacy inwestorzy" - powiedział Kamieński.

O ile gminy są bardzo zainteresowane inwestycjami w ten rodzaj energetyki - chętnie zmieniają plany zagospodarowania przestrzennego, prawie jednogłośnie podejmują uchwały o zmianach planów miejscowych - o tyle problemy zaczynają się na poziomie władz wojewódzkich. Zdaniem Stadnika, wykazują one nikłe zainteresowanie takimi inwestycjami.

Kolejna bariera to kwestia inwestycji w sieci średnich i niskich napięć, bez których nie ma mowy o rozwoju zarówno energetyki wiatrowej, jak i każdej innej odnawialnej.

Tymczasem - jak powiedział ekspert rynku energetycznego prof. Krzysztof Żmijewski - na 16 województw w siedmiu nie przeznaczono ani jednego euro na rozwój sieci niskich i średnich napięć. "Polska nie zrobi energii odnawialnej bez rozwoju tych sieci" - dodał Żmijewski.

Resort gospodarki zapowiada, że chce wesprzeć budowę takich sieci, szczególnie na terenach Polski północnej. Zdaniem Zbigniewa Kamieńskiego, należy zmienić procedury związane z przyłączeniem inwestycji w energię odnawialną do sieci.

"Chcemy wesprzeć inwestycje infrastrukturalne środkami UE, dyskutujemy taką możliwość z Komisją Europejską" - powiedział Kamieński.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii