Zalesienia w Krakowie


Zalesienia w Krakowie: artykuł nr 976

2005-07-14 13:49:21 Leśnictwo

Władze Krakowa podjęły decyzje o zalesieniu 14 hektarów uroczyska leżącego w północnej części miasta. Przedsięwzięciem zajmie się Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny, opiekująca się lasami komunalnymi.

Po zeszłotygodniowym wniosku o przejęcie lasów Skarbu Państwa leżących na terenie Krakowa, jest to kolejny krok do zwiększenia w mieście ilości lasów komunalnych.

Źródło: Lasypolskie, Piotr Gawlik

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa