Anglicy będą sadzić drzewa by uniknąć powodzi


Anglicy będą sadzić drzewa by uniknąć powodzi: artykuł nr 1082

2005-08-13 02:11:50 Leśnictwo

Kilka dni temu w Polsce weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przyrody ułatwiające wycinkę drzew nad rzekami na terenach zalewowych. Tymczasem w Hrabstwie Somerset w Anglii właściciele ziemi zachęcani są do sadzenia drzew na terenach zalewowych po to by hamować fale powodziowe i powstrzymywać erozję wodną. Wszyscy, którzy zdecydują się na zalesienia liczyć mogą na dopłaty sięgające 3100 funtów od hektara (dopłaty pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Angielskiej Komisji Leśnictwa).

Rzecznik Rady hrabstwa zwrócił uwagę na dodatkowe walory lasów nadrzecznych związane z ochroną bioróżnorodności i ich walory rekreacyjne.

Źródło: www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa