Ochrona ptaków z rozlewiska Sątopy-Samulewo


Ochrona ptaków z rozlewiska Sątopy-Samulewo: artykuł nr 33

2004-10-20 13:50:47 Nauka w Polsce i na świecie

Ptaki chronione z największego w Polsce północno-wschodniej rozlewiska Sątopy-Samulewo dzięki naukowcom z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego www.uwm.edu.pl (UWM) w Olsztynie przestaną ginąć w sieciach kłusowników - zapowiada uczelnia na swoich stronach internetowych.

Ptaki chronione z największego w Polsce północno-wschodniej rozlewiska Sątopy-Samulewo dzięki naukowcom z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego www.uwm.edu.pl (UWM) w Olsztynie przestaną ginąć w sieciach kłusowników - zapowiada uczelnia na swoich stronach internetowych.

PROGRAM OCHRONY

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wspólnie z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym, Północnopodlaskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, wojewódzkim konserwatorem przyrody i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska przygotował i wdrożył program ochrony ptaków na tym rozlewisku.

"Kiedyś rozlewisko Sątopy-Samulewo było łąką -polderem, z którego zbierano siano. W 1996 roku zaprzestano pompowania wody z melioracji i zalała go woda. Naprawiliśmy pompy i urządzenia melioracyjne i ruszyły one ponownie. Za trzy tygodnie woda z rozlewiska na krótko zniknie, po czym znowu wróci" - mówi dr Jacek Kozłowski z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM.

Duże ryby, którymi interesują się kłusownicy zostaną z rozlewiska wybrane. Natomiast małe, którymi żywią się ptaki, wrócą do wody ponownie po napełnieniu rozlewiska. Kłusownicy nie będą mieli co łowić, więc nie zastawią sieci. Ptakom jedzenia nie zabraknie, a jednocześnie nie będą wpadać w sieci kłusowników.

SKUPISKO 40 GATUNKÓW PTAKÓW

Liczące 340 ha rozlewisko Sątopy-Samulewo to skupisko około 40 gatunków ptaków wodnych i drapieżnych. W czasie przelotów gromadzi się tu po kilka tysięcy dzikich gęsi, żurawi i czapli. W jego okolicach gniazdują ptaki drapieżne, np. bieliki, rybołowy, błotniaki.

Ze względu na obfitość ryb rozlewisko przyciąga także kłusowników. W ich sieciach ginie bardzo dużo ptaków objętych ochroną.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Libudzka

20 października 2004

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie