Park zwierzęcy w Kampinosie


Park zwierzęcy w Kampinosie: artykuł nr 1247

2005-09-21 17:44:16 Zoologia

Park zwierzęcy, rodzaj zoo, w którym można oglądać zwierzęta w ich naturalnym środowisku, powstanie w okolicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Pomysł budowy takiego obiektu powstał już dawno i jest wpisany do planu ochrony parku. Teraz jednak widzimy zainteresowanie ze strony lokalnych samorządów i mieszkańców tych terenów. Zanim rozpoczniemy inwestycję, musimy przeanalizować koszty, wyznaczyć odpowiedni teren - mówi zastępca dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski.

Park zwierzęcy w gminie Kampinos - w założeniu - ma być ogrodzonym terenem o powierzchni kilkudziesięciu hektarów, na którym zamieszkają dzikie zwierzęta, np. sarny czy jelenie. Zwiedzający będą mogli oglądać je z wież widokowych lub wyznaczonych ścieżek.

Niektóre gatunki, np. duże drapieżniki takie jak rysie, będą zamknięte w dużych zagrodach, do których zwiedzającym nie będzie można wchodzić.

"Park taki ma przede wszystkim cel edukacyjny, ale także rekreacyjny, co ściśle się ze sobą wiąże, ponieważ najlepiej uczyć się przez zabawę. W takich warunkach można również prowadzić badania naukowe i hodowlę zagrożonych gatunków zwierząt" - wyjaśnia Markowski.

Park zwierzęcy ma przynieść także korzyści ekonomiczne. Taka atrakcja turystyczna przyciągnie wielu zwiedzających, którzy będą chcieli skorzystać z parkingu czy coś zjeść.

"Będzie to miało również ten skutek, że mieszkańcy tych okolic życzliwiej popatrzą na park narodowy, który nakłada na nich wiele ograniczeń" - zaznacza dyrektor.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii