II Jesienne Spotkanie Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego


II Jesienne Spotkanie Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego: artykuł nr 5252

2007-12-05 11:05:59 Zoologia

Serdecznie zapraszamy na II Jesienne Spotkanie Mazowiecko - Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, które odbędzie się 8 grudnia na SGGW w Warszawie. Obrady będą miały miejsce w budynku nr 23, sala 1069 na I piętrze podobnie jak w roku ubiegłym.

Planowane prelekcje:

  • Monografia Ptaki Niziny Mazowieckiej
  • Ekologiczne i przyrodnicze skutki wewnętrznej fragmentacji lasów
  • Czy MPPL umożliwia ocenę liczebności lęgowych populacji ptaków?
  • Zyski i koszty kolonijnego gniazdowania ptaków
  • Pokaz slajdów

Na spotkaniu będzie możliwość zakupienia monografii "Ptaki Krainy Gór Świętokrzyskich", czasopisma przyrodniczego M-ŚTO i KPK "Kulon", kwartalnika "Ptaki Polski". Dostępne będą także naklejki i inne materiały propagacyjne towarzystwa.

Liczymy na przybycie wydawnictwa Multico z najnowszymi pozycjami. Mile widziane są osoby i instytucje zainteresowani propagacją swoich ptasich wydawnictw, prac badawczych, obozów ornitologicznych.

Więcej informacji na forum M-ŚTO: forum.przyroda.org/m-to-vf67.htm oraz na stronie Towarzystwa: m-sto.org

Zarząd M-ŚTO

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii