Eberswalde i Warszawa razem szkolą leśników


Eberswalde i Warszawa razem szkolą leśników: artykuł nr 1302

2005-10-05 15:30:52 Leśnictwo

Wspólne studia uzupełniające dla leśników utworzyła warszawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW i Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde - Branderburgia, Niemcy. Absolwenci otrzymają dyplomy obu uczelni - informuje jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia, profesor Uniwersytetu w Eberswalde prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.

Na rozpoczynające swoją działalność w roku akademickim 2005/2006 studia przyjmowani są studenci z dyplomem inżyniera lub z licencjatem, którzy ukończyli leśnictwo lub studia w pokrewnej dziedzinie. Po czterech semestrach będą mogli zdobyć dyplom magistra zarówno SGGW, jak i Uniwersytetu w Eberswalde.

"Pierwszy semestr odbywa się w Eberswalde, drugi w Warszawie. Trzeci i czwarty studenci spędzają do wyboru w jednym z tych miejsc. Mogą też wyjechać do którejś z uczelni w innych krajach, z którymi Uniwersytet w Eberswalde współpracuje" - wyjaśnia Zawiła- Niedźwiecki.

Oferta przeznaczona jest nie tylko dla Polaków i Niemców. Uczelnia w Eberswalde od dawna gości w swoich progach młodzież z całego świata. Na pierwszy semestr nowych studiów zostali przyjęci studenci z Bangladeszu, Ghany, Indii, Kamerunu, Niemiec i USA. Nie zgłosił się nikt z Polski.

"To jest nasza pięta achillesowa i moje wielkie zmartwienie. Myślę, że reklama w Polsce była za słaba" - mówi prof. Zawiła- Niedźwiecki.

W trakcie studiów młodzi leśnicy zapoznają się z tradycjami leśnictwa w Europie, a także z nowoczesnymi tendencjami w gospodarce leśnej w skali całego świata.

"Eberswalde to ośrodek, w którym stworzono naukowe podstawy europejskiego leśnictwa. Jednak w Polsce gospodarka leśna jest znacznie bardziej nowoczesne niż w Niemczech, gdzie przez ostatnie sto lat była ona nastawiona na produkcję drewna. W Polsce zwraca się większą uwagę na znaczenie przyrodnicze i ekologiczne lasów, co jest zgodne ze współczesnymi tendencjami" - podkreśla leśnik.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa