Ambasadorzy zrównoważonego rozwoju z 18 krajów odwiedzili firmę Bayer


Ambasadorzy zrównoważonego rozwoju z 18 krajów odwiedzili firmę Bayer: artykuł nr 5961

2008-11-12 20:35:37 Ekologia

Na zaproszenie firmy Bayer pięćdziesięciu młodych ambasadorów zrównoważonego rozwoju z 18 krajów i 4 kontynentów spędzało tydzień w niemieckim mieście Leverkusen. Celem rozpoczętej 2 listopada wizyty było zapoznanie się z dotychczasowymi osiągnięciami i perspektywami w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy warsztatów zostali wybrani spośród około 1200 kandydatów na podstawie wyników konkursów na projekty ekologiczne zorganizowanych przez firmę Bayer w poszczególnych krajach. Z Polski w warsztatach wzięło udział 3 laureatów: Marta Lach z Politechniki Łódzkiej, Aneta Szukała z Politechniki Poznańskiej oraz Kamil Jankowski z Politechniki Warszawskiej.

„Pobyt w firmie Bayer umożliwia młodym ludziom poszerzenie wiedzy na temat ekologii i nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z całego świata” — powiedział w trakcie powitania uczestników dr Wolfgang Plischke, członek zarządu Bayer AG odpowiedzialny za innowacje, technologie oraz środowisko. „Od samego początku program przyczynia się do tworzenia sieci młodych osób zajmujących się ochroną środowiska, którzy dysponują ugruntowaną wiedzą specjalistyczną, dzięki czemu mogą stawiać czoła wyzwaniom w dziedzinie globalnej ekologii”.
W programie wzieło już udział około 8000 uczestników. Do Niemiec zaproszono prawie 400 spośród nich.

„Obecnie jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek zależni od młodych ludzi, którzy angażują się w stworzenie dobrych warunków życia dla naszego społeczeństwa. Działają oni w interesie nie tylko swoim, ale także przyszłych pokoleń” — powiedział podczas ceremonii otwarcia dr Helge Wendenburg, dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Gleby w niemieckim Ministerstwie Środowiska. „Stan środowiska determinuje w dużej mierze warunki życia młodzieży na całym świecie”.
„Prawie 90% młodych ludzi z poszczególnych krajów uważa, że światowi przywódcy powinni dołożyć wszelkich starań, by opanować zmiany klimatu” — stwierdził Satinder Bindra, dyrektor ds. komunikacji i informacji publicznej UNEP, na podstawie niedawnego globalnego badania UNEP dotyczącego podejścia młodzieży do zmian klimatycznych. „To głos pokolenia, na którego życie będą miały wpływ zmiany klimatyczne, jeśli światowi przywódcy nie podejmą odpowiednich działań”.

Program młodych „ambasadorów zrównoważonego rozwoju” rozpoczęto w 1998 roku w Azji. Stanowi on jeden z kluczowych elementów w ramach współpracy firmy Bayer i przedstawicieli Programu Środowiskowego ONZ (ang. United Nations Environment Programme — UNEP), której celem jest tworzenie ekologicznych programów edukacyjnych dla młodzieży. Program koncentruje się przede wszystkim na szybko rozwijających się gospodarkach. Projekt, który został zapoczątkowany w Tajlandii, wdrożono z biegiem czasu w Indiach, Chinach, Singapurze, Korei Południowej, Indonezji, Malezji, Wietnamie, Kolumbii, Wenezueli, Ekwadorze, Peru, Brazylii, Polsce, Turcji, Kenii oraz na Filipinach. W tym roku po raz pierwszy wśród uczestników znaleźli się młodzi ludzie z Republiki Południowej Afryki.

Dzięki warsztatom młodzież z całego świata może zapoznać się osobiście z zasadami i metodami nowoczesnej ochrony środowiska w Niemczech. Młodzi ludzie odwiedzili kilka ośrodków firmy Bayer i rozmawiali tam ze specjalistami w dziedzinie ekologii. Program obejmował też wizytę w Krajowym Urzędzie ds. Ochrony Przyrody, Środowiska i Konsumentów w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz w firmie AVEA w Leverkusen, która zajmuje się przetwarzaniem i utylizacją odpadów. Wszystko to miało na celu dogłębne uświadomienie młodzieży, jaką rolę odgrywają władze, przedsiębiorstwa przemysłowe i prywatne gospodarstwa domowe w dziedzinie ochrony środowiska i jak wygląda interakcja między nimi. Uzupełnieniem programu były dyskusje i wymiana pomysłów między uczestnikami.
Organizatorzy mają nadzieję, że po powrocie uczestnicy wyjazdu podzielą się swoimi wrażeniami, doświadczeniami i spostrzeżeniami, dzięki czemu w ich krajach zwiększy się poziom zrozumienia kwestii zrównoważonego rozwoju. Wielu dotychczasowych uczestników inicjatywy firmy Bayer pracuje obecnie na stanowiskach, w ramach których odgrywają kluczową rolę w procesie ochrony środowiska swojego kraju.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii