Kraków: międzynarodowa konferencja


Kraków: międzynarodowa konferencja: artykuł nr 2415

2006-05-07 17:53:42 Ekologia

Na konferencji przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie ochrony środowiska. Prezentować będą się firmy ze Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej. Pojawią się przedstawiciele zagranicznych i krajowych instytucji zainteresowanych rozwiązaniami problemów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego - głównie w dziedzinie ochrony wód, uzdatniania wód ściekowych i energii odnawialnej. Zaproszenie otrzymały również instytucje z Czech, Słowacji, Rosji i Ukrainy.

Na konferencji będą omawiane strategie zatrudnienia absolwentów szkół wyższych i absolwentów podyplomowych, w projektach realizowanych przez firmy z USA i UE w Polsce i Europie Wschodniej.

Zaproszonych zostało kilka firm i uczelni wyższych - światowych liderów w temacie ochrony środowiska - zajmujących się promocją swoich technologii w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Polsce, Szwecji i Japonii.

Organizatorem konferencji jest amerykańska firma IESSCO - International Environmental System & Supplies Company Inc. i IKB - IESSCO z Krakowa, przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Politechniką Gliwicką.

Ze strony Stanów Zjednoczonych zaproszony został Ambasador USA w Warszawie, Konsul Generealny USA w Krakowie, oraz kongresman Charles E. Schumer. Z przedstawicieli władz w Polsce zaproszeni zostali minister ochrony środowiska Jan Szyszko, wojewodowie, marszałkowie województw oraz starostowie powiatów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących spotkania, należy kontaktować się telefonicznie z firmą IKB - IESSCO (tel. 0 12 633 07 78 lub 0 509 656 798).

Źródło: IESSCO

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii