Ornitolodzy o sytuacji ptaków drapieżnych w Polsce


Ornitolodzy o sytuacji ptaków drapieżnych w Polsce: artykuł nr 1305

2005-10-06 02:16:46 Zoologia

Polska jest krajem o najliczniejszej w Europie populacji orlików krzykliwych - wynika z danych za 2004 rok przedstawionych przez ornitologów. Liczba bielików wzrasta, zaś populacja orła przedniego ulega stopniowej stabilizacji. Wiele do życzenia pozostawia natomiast sytuacja rybołowów.

Monitoring ptaków drapieżnych przeprowadzony w roku 2004 przez Komitet Ochrony Orłów (KOO) wykazał, że miniony rok był dla orlika krzykliwego wyjątkowo dobry. Natomiast pogorszeniu mogą ulec warunki życia orła przedniego ze względu na rozwój budownictwa we wschodnich Karpatach, które są obecnie głównym terytorium tego gatunku, wymagającego dużych przestrzeni. Pozytywne skutki przyniosła ochrona bielika, który również jest pod opieką Komitetu. W ciągu ostatnich 40 lat jego liczebność wzrosła siedmiokrotnie. W porównywalnym okresie natomiast około jednej trzeciej zajmowanych dotychczas terenów opuściły rybołowy.

Zdaniem Zdzisława Ceniana, prezesa KOO, głównym zagrożeniem dla orła w Polsce jest zmiana jego warunków siedliskowych poprzez osuszanie terenów podmokłych oraz zamianę łąk na grunty rolne, co powoduje pozbawienie ptaków terenów łownych.

Czynnikiem osłabiającym populację rybołowa natomiast jest malejąca ilość sosen, na których ptaki te budują gniazda. Masowym zjawiskiem jest także odstrzał rybołowów przez wędkarzy i właścicieli stawów rybnych uważających te żywiące się rybami ptaki za szkodniki.

Jednym z najważniejszych działań programowych Komitetu jest budowa sztucznych gniazd i rekonstrukcja gniazd zniszczonych. W latach 1993- 2000 wybudowano 175 gniazd, które zostały zaakceptowane i zajęte przez ptaki. KOO prowadzi spotkania warsztatowe środowisk łowieckich w ramach polityki edukacyjnej, a także interwencje u Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody w przypadku wykrytych aktów wandalizmu i kłusownictwa.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii