Lasy nie chronią przed powodziami


Lasy nie chronią przed powodziami: artykuł nr 1375

2005-10-18 12:01:14 Leśnictwo

Ekolodzy często głoszą pogląd, że gdyby nie wylesienia - nie byłoby tak katastrofalnych powodzi. Raport ogłoszony parę dni temu przez Center for International Forestry Research i organizację NZ ds. żywności i rolnictwa przeczy temu twierdzeniu. Lasy nie działają jak gąbka przeciwdziałając silnym powodziom. Efekt gąbki zależy bardziej od głębokości, struktury gleby i wielkości opadu. Lasy nie mogą pomóc przy wyjątkowo ulewnych deszczach, nie pomagają też przy osuwiskach jeśli są one głębsze niż 1 metr.

Nie ma wyraźnego związku między coraz większymi stratami powodowanymi przez powodzie i postępującymi wylesieniami. Raport zrzuca winę za rosnące straty na ludzi coraz częściej osiedlających się na terenach zalewowych.

Źródło: Lonicera Major floods 'not linked to deforestation' (SciDev.Net).

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa