Więcej energii z gazu, ropy i źródeł odnawialnych


Więcej energii z gazu, ropy i źródeł odnawialnych: artykuł nr 147

2004-12-04 15:20:31 Ochrona środowiska

Do 2025 roku w wytwarzaniu energii w Polsce nadal istotny będzie węgiel, ale w ogólnym bilansie wzrośnie udział gazu i paliw ciekłych oraz energii odnawialnej - wynika z założeń polityki energetycznej na najbliższe 20 lat. Po 2020 roku ma się także pojawić energia jądrowa.

Założenia polityki energetycznej będą jeszcze dyskutowane w ramach międzyresortowego zespołu ds. polityki energetycznej. Wiceminister gospodarki i pracy Jacek Piechota chciałby, aby jeszcze w tym roku dokument został przyjęty przez rząd.

ATOM I EKOLOGIA

Po 2020 roku ma zostać uruchomiona elektrownia jądrowa. Jak przewidują twórcy założeń polityki energetycznej, nawet gdyby decyzję o budowie takiej elektrowni podjąć dzisiaj, jej wcześniejsze uruchomienie nie byłoby możliwe z przyczyn technologicznych i społecznych.

Przewiduje się też, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, że w 2010 roku 7,5 proc. energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, a 5,75 proc. zużycia paliw transportowych powinny stanowić biokomponenty.

Tym, co zdeterminuje przyszłość polskiej energetyki są wymogi ekologiczne, do respektowania których Polska zobowiązała się w międzynarodowych protokołach i traktacie akcesyjnym.

Aby je spełnić, do końca 2008 należałoby zrealizować olbrzymie inwestycje proekologiczne, a część dotychczasowych mocy zamknąć, redukując emisję tlenków siarki i azotu do atmosfery, co autorzy założeń uznali za niemożliwe. Polska chce negocjować z Komisją Europejską realistyczną ścieżkę dochodzenia do zapisanych norm.

Źróło: PAP - Nauka w Polsce, Marek Błoński
www.naukawpolsce.pap.pl

3 grudnia 2004

mba

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska