Ocena krajowych warunków zarządzania środowiskiem


Ocena krajowych warunków zarządzania środowiskiem: artykuł nr 376

2005-03-02 11:25:48 Ochrona środowiska

Na stronach Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska opublikowany został raport na temat oceny krajowych warunków zarządzania środowiskiem globalnym (NCSA). Składa się on m.in. z analizy realizacji w Polsce przepisów konwencji o różnorodności biologicznej, pustynnieniu i konwencji klimatycznej. Autorzy raportu stwierdzają że priorytety ochrony różnorodności biologicznej zapisane są w Polsce wielu dokumentach różnej rangi.

Niestety znaczna część zapisów pozostaje jedynie w sferze życzeń. Nie widać adekwatnego do znaczenia problematyki ochrony różnorodności biologicznej, także w związku z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi, zaangażowania sił i środków.

>> Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska