Polskie parki narodowe na sesji naukowej


Polskie parki narodowe na sesji naukowej: artykuł nr 160

2004-12-09 13:40:46 Ochrona środowiska

 Wczoraj w Lublinie miała miejsce sesja naukowa pod hasłem: "Parki narodowe i krajobrazowe - możliwości oraz problemy ochrony przyrody" została zorganizowana przez Katedrę Ochrony Środowiska oraz Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uczestnicy rozmawiali o nowoczesnych formach ochrony przyrody w parkach narodowych i krajobrazowych a także konfliktach społecznych i gospodarczych pojawiających się wokół istnienia parków oraz działalności organizacji pozarządowych na rzecz ochrony przyrody.

  >> www.Polska.pl
  >> www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska