Mikoryza na konferencji w Poznaniu


Mikoryza na konferencji w Poznaniu: artykuł nr 5067

2007-09-27 23:03:56 Mikologia

O dobroczynnym wpływie i wręcz zbawiennym oddziaływaniu zieleni na człowieka nikogo nie trzeba przekonywać. Jednak aby móc czerpać z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą obcowanie z zielenią, należy najpierw w odpowiedni sposób o nią zadbać. Z roku na rok obserwujemy degradację terenów zielonych. Olbrzymie koszty ponoszone na zakładanie i pielęgnacji zieleni nie zawsze idą w parze z uzyskanymi efektami. Zdegradowane środowisko pozbawione mikroflory, gleba kumulująca metale ciężkie oraz sól z zimowych akcji odśnieżania, nie są najlepszym środowiskiem do wzrostu i rozwoju roślin. Masowe zamieranie drzew oraz krzewów, świadczy o skali i powadze problemów z jakimi spotykają się zarządzający zielenią miejską, jak też firmy które profesjonalnie urządzające i pielęgnujące zieleń.

Znamiennym przykładem skali problemu jest przypadek kasztanowców. Osłabione drzewa łatwo padają ofiarą szkodników i patogenów.
Nasuwa się pytanie: który z następnych gatunków podzieli los kasztanowców?
W naturze, prawie 90 % roślin żyje w symbiozie z grzybami. Ten rodzaj symbiozy nazywamy mikoryzą.
W miastach, rośliny pozbawione mikoryzy chorują a w końcu giną.

Od wielu lat prowadzone są na świecie oraz w Polsce badania nad wpływem symbiozy mikoryzowej na jakość i zdrowotność roślin.
W wyniku prac wielu naukowców, udało się wyizolować odpowiednie grzyby mikoryzowe które w formie szczepionki można dostarczyć roślinie.
Okazuje się, że na efekty nie trzeba długo czekać. O tym, że mikoryza jest niezbędna dla roślin w mieście oraz o zbawiennym wpływie szczepionek mikoryzowych na zieleń nie tylko miejską, będzie mowa na konferencji. Podczas konferencji, zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań wielu czołowych polskich naukowców oraz doniesienia z badań ośrodków zagranicznych.

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w konferencji, która w środowisku naukowców, architektów krajobrazu, ogrodników oraz ekologów będzie bardzo dużym wydarzeniem.

II KRAJOWA KONFERENCJA "MIKORYZA W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU
22-23.10.2007, Novotel Malta, Poznan
Organizator: Polskie Towarzystwo Mikoryzowe

22 października, poniedziałek

 • 9.00 Ceremonia otwarcia konferencji
 • 9.05 Wykład prof. dr hab. Bo4enny Borkowskiej – prezesa Polskiego Towarzystwa Mikoryzowego.
 • 10.00 Zajęcia plenerowe - Efekty zastosowania szczepionek mikoryzowych - drzewa na terenie miasta Poznania.
 • 14.00 Obiad
 • 15.00 Wykłady i dyskusje popołudniowe:
  • Prof. dr hab. Lesław Badura, Uniwersytet Slaski w Katowicach – Współczesne poglądy na znaczenie
   mikroorganizmów w życiu roślin.
  • Dr hab. Piotr Krupa, Uniwersytet Slaski w Katowicach – Ektomikoryzy i ich znaczenie dla rozwoju roślin
   drzewiastych.
  • Dr Andrzej Ksie4niak, Instytut Uprawy Nawo4enia i Gleboznawstwa w Puławach - Endomikoryzy i ich
   znaczenie w urządzaniu ogrodów oraz zieleni miejskiej.
  • Prof. dr hab. Leszek Orlikowski, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach – Jak
   będziemy chronić drzewa i krzewy przed chorobami w następnym 20-leciu.
  • Prof. dr hab. Tadeusz Baranowski, Akademia Rolnicza w Poznaniu - Mikoryzacja drzew w Poznaniu.
 • 19.00 Uroczysta kolacja


23 października, wtorek

 • 9.00 Wykłady i dyskusje:
  • Inż. Włodzimierz Szałanski, Laboratorium Grzybów Mikoryzowych Mykoflor– Szczepionki mikoryzowe dla terenów zieleni miejskiej.
  • Dr Inż. Jerzy Kubiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Zalesienia z mikoryza; efekty mikoryzacji terenów zdegradowanych w leśnictwie Czerwony Bór.
  • Prof. dr hab. Stanisława Korszun, Akademia Rolnicza, Poznań – Porównanie wzrostu pięciu odmian
   miłorzębu dwuklapowego z zastosowaniem mikoryzy w uprawie gruntowej.
  • Dr Inż. Marcin Kolasinski, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa -
   Zastosowanie szczepionki endomikoryzowej do uprawy Lonicera standishii Jacques var. Lancifolia Rehder w
   pojemnikach.
  • Dr Inż. Aleksander Stachowiak, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
   - Wpływ mikoryzy na wzrost okulantów czereśni.
  • Dr Inż. Sławomir Świerczyński, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
   – Wpływ mikoryzy na wzrost jabłoni purpurowej odm. ‘Royalty’.
  • Dr Inż. Tomasz Wojciechowski, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wpływ dodatków glebowych na
   dynamike dostepnosci wód dla drzew miejskich.
  • Dr Jedrzej Maszkiewicz, Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach - Grzyby wielkoowocnikowe
   występujące w granicach administracyjnych Skierniewic.
 • 13.30 Zamkniecie Konferencji
 • 14.00 Obiad

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z mikologii