Nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych


Nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych: artykuł nr 170

2004-12-13 13:43:13 Biotechnologia

We wrześniu br. Komisja Europejska wpisała do tzw. katalogu wspólnotowego genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy, co w praktyce oznacza możliwość ich swobodnej uprawy na terenie wszystkich państw członkowskich UE. Przygotowany przez ministerstwo rolnictwa projekt noweli określa obowiązki rolników, którzy zamierzają uprawiać rośliny GMO. Na plantatorów nałożony zostaje obowiązek informowania o tym fakcie zarówno organów administracji, jak i sąsiadów, a także wymóg zachowania izolacji przestrzennej uprawy i jej stałego monitoringu.

Wszystkie informacje na temat upraw roślin GMO znajdą się w rejestrze ministra rolnictwa. Wgląd do rejestru nie będzie powszechny, by zmniejszyć ryzyko niszczenia zasiewów roślin GMO przez przeciwników tej technologii.

  >> Gazeta Prawna >> lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii