USA nie przystąpią do Protokółu z Kioto


USA nie przystąpią do Protokółu z Kioto: artykuł nr 179

2004-12-16 13:35:48 Ochrona środowiska

Stany Zjednoczone po raz kolejny potwierdziły we wtorek, iż nie zamierzają przystąpić do tzw. Protokołu z Kioto, dotyczącego ograniczenia do atmosfery emisji gazów cieplarnianych, które według ekspertów są odpowiedzialne za globalne zmiany klimatyczne.

Na odbywającej się właśnie w Buenos Aires konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych, delegacja USA wykluczyła jakiekolwiek działania, mogące prowadzić do przyjęcia Protokółu. Protokół nakłada na kraje przemysłowe, które się pod nim podpisały, obowiązek redukcji emisji sześciu gazów cieplarnianych, a przede wszystkim dwutlenku węgla.

Jednocześnie Protokół zakłada nałożenie kar na kraje najbardziej zanieczyszczające środowisko naturalne. 11 listopada Protokół został formalnie ratyfikowany przez ONZ i ma wejść w życie 16 lutego 2005 roku. Wprowadzenie Protokołu, który w 2001 roku odrzuciły Stany Zjednoczone, zależało od decyzji Rosji, która podpisała dokument 5 listopada.

W Buenos Aires szef delegacji USA, Harlan Watson argumentował we wtorek, że Stany Zjednoczone realizują własny, zaaprobowany przez prezydenta Busha, program ograniczenia emisji szkodliwych gazów.

Program ten przewidywać ma zmniejszenie emisji do atmosfery przez USA tych gazów do 2012 roku o 18 procent. Jak podaje BBC na swej stronie internetowej, Watson został jednak zmuszony do przyznania, że nawet jeśli cel programu Busha - ograniczenie emisji o 18 proc. - zostanie zrealizowany, USA nadal będą produkować o 15-16 procent więcej szkodliwych gazów, podczas gdy inne kraje uprzemysłowione dążać będą do całkowitej redukcji emisji. (PAP)

Źródło: Gazeta.pl, 8.12.2004 r.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska