Najlepsze "zielone" prace magisterskie


Najlepsze "zielone" prace magisterskie: artykuł nr 185

2004-12-17 17:01:05 Ochrona środowiska

We wtorek w Ministerstwie Środowiska odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego Konkursu Ministra Środowiska "Nauka na Rzecz Ochrony Środowiska i Przyrody" na najlepsze prace magisterskie przygotowane w polskich szkołach wyższych w 2003 roku. Na konkurs wpłynęło 60 prac i zgodnie z decyzją Ministra Środowiska pięć z nich otrzymało nagrody I-go stopnia, sześć nagrody II-go stopnia, a osiem prac wyróżniono.

Myślą przewodnią konkursu jest propagowanie idei ochrony środowiska i przyrody wśród studentów oraz kadry akademickiej. Zgłoszone do konkursu prace magisterskie są pochodnymi różnych dziedzin nauki. Propozycje zawarte w wielu z nich mogą stanowić propozycje współczesnych rozwiązań problemów w zakresie ochrony środowiska w Polsce.

Nagrody I-go stopnia otrzymali:

  • Tomasz Gawęda z Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, za pracę "Chemiczna charakterystyka wód powierzchniowych zlewni Potoku Dupniańskiego w Beskidzie Śląskim" w kategorii: Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych;
  • Marta Wroceńska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, za pracę "OZ - Otrębusy Zrównoważone. Kwartał Śródmiejski" oraz Agnieszka Kolada z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, za pracę "Studium ochrony krajobrazu Doliny Dolnego Liwca", obie w kategorii: Ekologia krajobrazu i ochrona przyrody;
  • Przemysław Kalinka z Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę "Wycena walorów turystycznych Puszczy Białowieskiej w kontekście sporu o powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego", w kategorii: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska;
  • Katarzyna Maria Skiba z Wydziału Inżynierii i Budownictwa Politechniki Białostockiej, za pracę "Bezpieczeństwo biologiczne w Polsce", w kategorii: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.

Pełna lista Nagrodzonych na stronach Ministerstwa Środowiska. (ipmos) Ekoforum

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska