Sejm znowelizował prawo wodne


Sejm znowelizował prawo wodne: artykuł nr 608

2005-04-27 18:50:58 Ochrona środowiska

Sejm znowelizował ustawę prawo wodne. Wody, jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin, podlegają ochronie niezależnie od tego, czyją stanowią własność - przyjęli posłowie. Zmiany dostosowują prawo do Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej. Nowelizacja, zgodnie z prawem europejskim, wprowadza w Polsce podział według dwóch głównych dorzeczy - Odry i Wisły oraz dorzeczy małych rzek, które w całości nie płyną przez Polskę.

Nowelizacja zmienia definicje m.in. wód płynących i stojących, cieków naturalnych i gruntów pokrytych wodami oraz ścieków. Utrzymuje zasadę, że grunty pokryte wodami płynącymi - rzekami i jeziorami z przepływem wód, pozostają własnością Skarbu Państwa i nie mogą być sprzedawane. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Źródło: EuroPAP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska