Ochrona wodniczki w Biebrzańskim Parku Narodowym


Ochrona wodniczki w Biebrzańskim Parku Narodowym: artykuł nr 1857

2006-01-26 23:24:50 Ekologia

Około 130 hektarów gruntów należących do prywatnych właścicieli w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN) wykupi w tym roku Skarb Państwa na potrzeby ochrony wodniczki, rzadkiego ptaka śpiewającego - informuje dyrektor BPN Adam Sieńko. Populacja wodniczki w biebrzańskim parku szacowana jest na 2,5-3 tysiące osobników.

Park dostał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 700 tys. zł na wykup 200 hektarów prywatnych terenów w obrębie parku z przeznaczeniem na ochronę wodniczki. Wykupiono już 75 hektarów. Średnia cena za hektar to 3,5 tys. zł.

Sieńko tłumaczy, że ziemia jest kupowana, aby prowadzić na tych terenach zabiegi ochronne, czyli kosić łąki i usuwać zakrzaczenia. Wodniczka potrzebuje bagiennych terenów otwartych, z zarastających bowiem migruje.

Sieńko mówi, że trudno jest planować zabiegi ochronne w parku, którego 44 proc. powierzchni to tereny należące do prywatnych właścicieli. Grunty w parku należą do 17 tys. różnych właścicieli. Wykupywanie terenów sprzyja tworzeniu większych obszarów, na których można prowadzić koszenie czy odkrzaczanie.

Z myślą o ochronie wodniczki park przeprowadził koszenie na terenie 70 hektarów w sąsiedztwie szczególnych miejsc ochrony wodniczki.

W Biebrzańskim Parku Narodowym żyje jedna piąta światowej populacji wodniczki. Ptaki te liczy się po odgłosach śpiewających samców.

Wykupywać prywatne grunty w obrębie BPN na rzecz Skarbu Państwa w ramach programu ochrony wodniczki chce też Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Będzie ono realizować program, na który UE przyznała 4 mln euro dotacji w ramach programu Life. Oprócz BPN OTOP będzie realizował program ochrony wodniczki także w okolicach Zalewu Szczecińskiego.

Jak mówi Izabela Flor z OTOP, program nieco opóźnia się ze względów formalnych. OTOP stara się o uzyskanie poręczeń, by móc dostać zaliczkę z UE.

OTOP chce wykupić na rzecz Skarbu Państwa 812 hektarów w obrębie BPN – dodaje Flor. Program powinien się rozpocząć się na początku kwietnia.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Izabela Próchnicka

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii