Otwarte przejście dla zwierząt


Otwarte przejście dla zwierząt: artykuł nr 196

2004-12-31 12:22:17 Ochrona środowiska

Gorczański Park Narodowy wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie z wnioskiem, aby przy projektowaniu budowy dwupasmowej "zakopianki" na odcinku pomiędzy Chabówką a Klikuszową wybudować dwa specjalne przejścia dla zwierząt.

Rejon Rdzawki stanowi ważny korytarz ekologiczny dla wielu gatunków zwierząt, w tym dużych ssaków. Tędy przemieszczają się swobodnie pomiędzy wielkimi kompleksami leśnymi w Gorcach, a Pasmem Podhalańskim i dalej Pasmem Babiogórskim. Już teraz z powodu dużego ruchu na drodze migracje zwierząt są znacznie utrudnione i odbywają się głównie nocą. Po wybudowaniu drogi dwupasmowej, z zamontowanymi barierami energochłonnymi kontakt zostanie praktycznie zupełnie przerwany. To natomiast będzie miało negatywny wpływ choćby na rozwój gatunków, wymianę genetyczną.

Przyrodnicy proponują, aby w rejonie Rdzawki wybudować dwa specjalnie przejścia dla zwierząt - podziemne lub naziemne, specjalnie dostosowane do rzeźby terenu. Zwierzęta mogłyby się w tych miejscach swobodnie przedostawać na drugą stronę ruchliwej trasy.

Budowa nowych dróg i rozwój zabudowy wzdłuż tras komunikacyjnych stają się poważnym problemem ekologicznym, gdyż zamykają populację zwierząt w odosobnionych enklawach. Tymczasem niektóre gatunki, np. drapieżniki, wędrują w ciągu doby dziesiątki kilometrów w poszukiwaniu pokarmu. (KS)

Dziennik Polski, 20.12.2004 r.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska