Powstało Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody


Powstało Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody: artykuł nr 488

2005-03-31 20:17:30 Ochrona środowiska

4 lutego 2005 roku Sąd Gospodarczy w Białymstoku zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody. Organizacja, która zdążyła już wstąpić do International Ranger Federation, zaprasza do członkowstwa osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z ochroną przyrody w instytucjach i organizacjach zarządzających obszarami chronionymi.

Celem Towarzystwa jest m.in. podnoszenie kwalifikacji zawodowych i profesjonalizmu pracowników służb ochrony przyrody, dążenie do docenienia pracy i roli tych służb, ułatwianie komunikacji i wymiany wiedzy oraz doświadczeń, współpraca pomiędzy obszarami chronionymi w skali kraju i międzynarodowej. Towarzystwo ma swą siedzibę przy ul. Tropinka 59 w Białowieży. Niedługo zaistnieje także jego strona w internecie. W Polsce Służby Parków Narodowych i Krajobrazowych liczą ok. 1200 osób. www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska