Większość rzek na świecie została przegrodzona zaporami...


Większość rzek na świecie została przegrodzona zaporami...: artykuł nr 2111

2006-03-14 10:32:01 Ekologia

Większość rzek na świecie została przegrodzona zaporami, ostrzega międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF. Podobny los może w ciągu 15 lat spotkać jedną czwartą spośród tych, które wciąż toczą swoje wody niezakłóconym biegiem do morza. Według raportu WWF, tylko jedna trzecia ze stu siedemdziesięciu siedmiu najdłuższych rzek świata (pow. 1000 km długości) to rzeki swobodnie płynące, bez żadnych tam i innych barier. Jedynie dwadzieścia jeden z nich to rzeki główne, płynące swobodnie od źródła do morza. Pozostałe 43 to dopływy największych rzek świata, takich jak Amazonka, Kongo czy Lena.

Raport Free-flowing rivers – Economic luxury or ecological necessity? pokazuje, że niszczenie swobodnie płynących rzek to niepokojący trend, który zagraża zasobom wody tak pitnej, jak i tej potrzebnej dla rolnictwa czy rybołówstwa.
„Ograniczając liczbę swobodnie płynących rzek ryzykujemy utratę kolejnego fenomenu natury, bez pełnej świadomości kosztów, jakie poniesiemy”, powiedziała Ute Collier, współautorka raportu.

Tamy redukują zarówno liczbę gatunków, jak i całkowite zasoby ryb występujących w rzece, bezpośrednio ograniczając połowy rybackie i wędkarskie zarówno w górnych jak i w dolnych odcinkach rzek. Swobodnie płynące rzeki i ich tereny zalewowe dzięki zdolnościom samooczyszczania poprawiają jakość wody, a przechwytując znaczną część wezbrań, ograniczają powodzie.
W Europie tylko jedna rzeka - Peczora w Rosji płynie wciąż swobodnie od źródła do morza.

W związku ze zbliżającym się 4. Światowym Forum Wodnym w Meksyku (16-22 marca), WWF wzywa rządy do większej ochrony pozostałych, swobodnie płynących rzek oraz do wdrożenia zaleceń Światowej Komisji do spraw Zapór.

Całość na stronach WWF Polska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii