Po co tunel pod bagnami, skoro można budować łatwiej i taniej?


Po co tunel pod bagnami, skoro można budować łatwiej i taniej?: artykuł nr 2123

2006-03-16 02:11:43 Prasa

Obwodnica Augustowa od kilkunastu lat jest najbardziej oczekiwaną przez mieszkańców tej uzdrowiskowej miejscowości inwestycją. Droga przez bagienną dolinę Rospudy - opcja forsowana przez GDDKiA i lokalne władze - nie doczekała się dotąd nawet pozwolenia na budowę. Do licznych problemów inwestora zalicza się także sprzeczność planowanych przezeń działań z krajowym i wspólnotowym prawem ochrony środowiska. W tej sprawie organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody w Polsce wystosowały list do Ministra Środowiska.

Rozpatrywany obecnie przez inwestora (GDDKiA) nowy pomysł, aby drogę ekspresową poprowadzić w ponad kilometrowej długości 2 tunelach kilkanaście metrów pod bagnami teoretycznie wart jest uwagi. Rzeczywistość jednak szybko może pozbawić nas złudzeń. Inwestycja ma kosztować majątek!

Tymczasem istnieje propozycja organizacji pozarządowych (ekologicznych i niezależnych drogowców) przeprowadzenia obwodnicy w okolicach miejscowości Chodorki trasą zaledwie kilkaset metrów dłuższą, ale zdecydowanie tańszą i omijającą bagna.

Nie spodziewaliśmy się, że będziemy projektować drogi. W tym przypadku dla ochrony mieszkańców Augustowa i jednocześnie przyrody okazało się to konieczne. – mówi Małgorzata Znaniecka z WWF. Nasza propozycja lokalizacji obwodnicy jest dowodem na to, że można pogodzić bezpieczeństwo ludzi, budowę dróg i ochronę przyrody. – dodaje Znaniecka.

Wariant przez Chodorki różni się nieznacznie od dawnej propozycji drogowców poprowadzenia drogi przez Raczki*. Ominie cenne przyrodniczo bagna nad Rospudą. Jest krótszy o ok. 2 km i tańszy o ponad 30 mln. zł, gdyż oszczędza wiele domów przewidzianych w projekcie drogowców do wyburzenia.

Źródło i cały artykuł: WWF Polska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z prasy