Rośnie popularność studiów podyplomowych


Rośnie popularność studiów podyplomowych: artykuł nr 4966

2007-09-03 20:03:53 Ciekawostki

Na rynku edukacyjnym rośnie zainteresowanie studiami podyplomowymi. Konieczność zdobywania nowych umiejętności, wymusił na absolwentach Szkół Wyższych trudny rynek pracy.

Do wymagań rynku pracy ciągle dostosowuje się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwentom Szkół Wyższych oferuje 49 rodzajów studiów podyplomowych, na których studiuje ponad 1000 osób.

Szczegółowy wykaz studiów można znaleźć pod internetowym adresem: http://www.sggw.pl/pl/studiapodyplomowe

Dużym zainteresowaniem absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, z dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra, cieszą się studia MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie”, prowadzonymi przy Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie” realizuje zajęcia dydaktyczne wspólnie z innymi zagranicznymi i krajowymi uczelniami wyższymi: SAC Aberdeen (Wlk. Brytania), Uniwersytet Wageningen (Holandia), Uniwersytet College Cork (Irlandia), CRDT – Uniwersytet Wolverhampton (Wlk. Brytania),Uniwersytet Evora (Portugalia), University Of Arkansas (USA) oraz AR w Lublinie i AR w Poznaniu. Międzynarodowy skład kadry wykładowej sprawia, że od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego. Część zajęć prowadzonych jest w języku angielskim. Dzięki realizacji projektu Leonardo da Vinci „Developing teaching materials and quality standards for a network of MBA programs in Agribusiness Management”, opracowano jednolite materiały dydaktyczne dla sieci programów Executive MBA, dostępne na stronie internetowej http://agrimba.sggw.waw.pl/ . Ponadto zastosowano nowoczesne formy nauczania poprzez wprowadzanie nauczania na odległość (DLM - dystans learning).

Studia są atrakcyjne także, dlatego, że w programie przewidziano wyjazdy za granicę do renomowanych firm, co umożliwia nawiązanie kontaktów biznesowych (w tym ze studentami MBA z uczelni krajów współpracujących).

Studia trwają 18 miesięcy i odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Jak wszystkie studia podyplomowe są płatne. Opłata za jeden semestr nauki wynosi 3 900 zł (za semestry 1-3) oraz 2 900 złotych (za semestr 4-ty). SGGW przyjmuje zgłoszenia kandydatów do 10 lutego na semestr letni oraz do 30 września na semestr zimowy.

Szczegółowe informacje na temat MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie”: http://sggw-mba.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek