Zwierzęta hodowlane w samym środku miasta


Zwierzęta hodowlane w samym środku miasta: artykuł nr 3691

2006-11-07 14:38:49 Prasa

Na Oruni, gdzie mieszkam, znajduje się lisia ferma. To nieprawda, że tylko latem, gdy są upały, dokucza nam unoszący się wokół fetor. Ostatnie wietrzne dni były tego najlepszym dowodem. Szukam odpowiedzi na pytanie, kto pozwolił na to, aby w sąsiedztwie bloków mieszkalnych funkcjonował taki twór? Czy to jest zgodne z przepisami? W Gdańsku, obszary niegdyś rolnicze, obecnie mają status dzielnic. W rezultacie hoduje się bydło, trzodę chlewną, konie oraz zwierzęta futerkowe. Kwalifikuje się to jako zwierzęca produkcja rolnicza na terenie miasta.

Wyznaczono dla niej strefy w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. I tak jako chroniona rolnicza przestrzeń produkcyjna występuje południowa część Wyspy Sobieszewskiej. Z uwagi na planowane inwestycje wyznaczono także tereny o tymczasowej funkcji rolniczej: Kokoszki, Klukowo, Rębiechowo i Osowa. Samego bydła na terenie miasta zarejestrowano aż 700 sztuk.

Cały artykuł

Źródło: Dziennik Bałtycki

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z prasy