Medale za działalność na rzecz przyrody


Medale za działalność na rzecz przyrody: artykuł nr 2204

2006-03-31 13:50:31 Ciekawostki

Naukowcy z różnych regionów kraju, dziennikarka Polskiego Radia i Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów zostali tegorocznymi laureatami nagród przyznawanych za zasługi na rzecz przyrody.

Nagrody imienia Wiktora Godlewskiego wręczono 30 marca w Bogutach-Piankach (Mazowieckie), rodzinnej miejscowości patrona nagrody. Nagrody otrzymują od 1992 roku osoby, które swoją działalnością przyczyniają się do popularyzacji wiedzy o przyrodzie lub działają na rzecz jej ochrony.

Jak informuje członek kapituły nagrody Marek Taradejna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów uhonorowano za badania nad dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Ziemi Łomżyńskiej. Elżbietę Strucką, dziennikarkę Polskiego Radia, nagrodzono za popularyzację wiedzy przyrodniczej na antenie radiowej.

Dr Leszkowi Jerzakowi z Uniwersytetu w Zielonej Górze medal przyznano za działania na rzecz poznania i ochrony przyrody regionu lubuskiego. Dr Ryszarda Kowalskiego z Akademii Podlaskiej w Siedlcach uhonorowano za wybitne osiągnięcia w kształceniu nauczycieli w ochronie przyrody, a dr Józefa Partykę, wicedyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego, za animowanie działalności naukowej nt. przyrody i dziedzictwa kulturowego parków narodowych wyżyny krakowsko-częstochowskiej.

Patron konkursu, Wiktor Godlewski, urodził się w 1831 roku w Bogutach. Był wybitnym przyrodnikiem i patriotą. Za udział w powstaniu styczniowym został skazany na 12 lat katorgi na Syberii, gdzie wspólnie z innym zesłańcem, prof. Benedyktem Dybowskim, prowadził w latach 1864-1877 pionierskie badania fauny wschodniej Syberii i jeziora Bajkał. Obaj uczeni otrzymali za nie, pomimo skazania, złote medale od władz carskich na wniosek Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Po powrocie Godlewski kontynuował badania nad przyrodą swego regionu.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Izabela Próchnicka

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek