Order za Zasługi dla Rozwoju Oświaty na Ukrainie dla prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza


Order za Zasługi dla Rozwoju Oświaty na Ukrainie dla prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza: artykuł nr 5740

2008-05-26 13:35:32 Ciekawostki

Premier Ukrainy - Julia Tymoszenko odznaczyła Orderem prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza - profesora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierownika Katedry Hodowli Koni, specjalistę z zakresu rozrodu i hodowli koni - za szczególne zasługi dla rozwoju Oświaty na Ukrainie.

Wyróżnienie zostało wręczone we Lwowie, podczas odbywającej się w dniach od 22 do 24 kwietnia konferencji pt. „Ukraina i Polska w kontekście niezależności 1918-2008”.

Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz jest profesorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, specjalistą z zakresu rozrodu i hodowli koni i kieruje Katedrą Hodowli Koni.

W okresie 1983 – 1986 pełnił funkcje dziekana Wydziału Zootechnicznego, a bezpośrednio potem do roku 2000 Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie. W tym okresie dał się poznać jako osoba o szczególnych predyspozycjach w zakresie nawiązywania więzi międzynarodowych i międzyludzkich.

Bezpośrednio po zakończeniu wszystkich określonych ustawą o szkolnictwie wyższym funkcji został wybrany w toku wyborów centralnych do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w której pełnił funkcję V-ce Przewodniczącego Komisji Organizacji i Rozwoju do 2003r. Bezpośrednio po zakończeniu kadencji został delegowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Państwowej Komisji Akredytacyjnej w której pełnił funkcje do 2005r.

Jego bogaty życiorys naukowy i zawodowy wskazuje na szczególną aktywność w zakresie nawiązywania współpracy naukowej z licznymi ośrodkami w świecie.

Zagadnienie to w odniesieniu do efektywnej i wielokierunkowej współpracy z Ukrainą ma wymiar szczególny i dotyczy ścisłej współpracy naukowej i kulturalnej głównie z Lwowskim Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie: Państwowym Uniwersytetem Leśno –Technicznym, Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach, Akademią Medycyny Weterynaryjnej a także Uniwersytetem Kijowskim oraz Uniwersytetem Rolniczym w Kamiencu Podolskim. Z tymi ośrodkami nawiązywał współpracę i szeroko ją rozwijał w szczególnie trudnym dla Ukrainy okresie przemian społeczno-politycznych. W tym okresie dał się poznać jako przyjazny, zaangażowany i życzliwy dla strony ukraińskiej partner z którym ścisłe kontakty utrzymywane są do dzisiaj i owocują konkretnymi efektami. To dzięki tej życzliwej i efektywnej współpracy nawiązanej z jego inicjatywy na przełomie lat 80/90 obecnie funkcjonuje współpraca z Uniwersytetami lwowskimi o czym należy pamiętać że był inicjatorem tych przedsięwzięć.

Poza obszarem naukowym Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz nie eksponując swojej roli aktywnie wspierał odradzającą się Cerkiew Greko-Katolicką co czynił z prawdziwą skromnością i bez rozgłosu i nadal tę więź podtrzymuje.

Najważniejsze jednakże na przestrzeni lat działalności Prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza były kontakty personalne, które uważał za fundamentalny grunt pod budowę przyjaznych stosunków między Polską a Ukrainą. Dał na to wiele dowodów, organizując w trudnych czasach zarówno służbowo jak i prywatnie liczne spotkania osobami dążącymi do zgłębiania wiedzy o świecie. Okazywał pomoc ludziom potrzebującym poprzez poszukiwanie form stypendiowania i pracy.

Ta okazywana przez lata więź jest nadal mocno utrwalana na wielu płaszczyznach zarówno naukowych jak też kulturalnych i społecznych a przede wszystkim w relacjach personalnych z wieloma osobami środowisk naukowych co przyczynia się do budowy poprawnych stosunków polsko-ukraińskich.

W ostatnim okresie służy swoim doświadczeniem zdobytym w latach pełnienia funkcji w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej, nawiązując kontakty między polskimi i ukraińskimi uczelniami niepublicznymi.

Współpraca ta owocuje obustronnymi efektami w postaci wspólnie organizowanych konferencji naukowych, wymiany studentów oraz rozwoju działalności kulturalnej.
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek