SGGW przystąpiła do ogólnopolskiego systemu antyplagiatowego


SGGW przystąpiła do ogólnopolskiego systemu antyplagiatowego: artykuł nr 5288

2007-12-20 14:16:06 Ciekawostki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przystąpiła do ogólnopolskiego systemu antyplagiatowego. Uczelnia została zakwalifikowana do najwyższej ZŁOTEJ KATEGORII.

Zakwalifikowanie SGGW do złotej kategorii systemu antyplagiatowego oznacza, że żadna praca dyplomowa powstająca na naszej uczelni nie zostanie pominięta w procesie wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń. SGGW jest 58 uczelnią w Polsce, która poprzez propagowanie zasad etyki i uczciwości w procesie kształcenia swoich studentów zdecydowała się na wdrożenie systemu antyplagiatowego.

W ciągu ostatnich miesięcy rośnie zainteresowanie szkół wyższych tym systemem. Wzrost liczby placówek przystępujących do niego, świadczy o tym, że w Polsce rośnie świadomość uczciwej edukacji i podnoszenia jakości kształcenia studentów. Serwis PLAGIAT.PL działa od 2003 roku. Jego zadaniem jest kontrolowanie i zapobieganie plagiatowaniu prac dyplomowych. Do bazy danych systemu trafiło jak dotąd ok. 250 tys. prac i liczba ta rośnie z każdym tygodniem. System PLAGIAT.PL jest programem komputerowym służącym do porównywania dokumentów tekstowych. Został skonstruowany w taki sposób, żeby można było dostosować go łatwo do struktury uczelni i realiów panujących w szkolnictwie wyższym. Wytypowani przez Władze Uczelni Operatorzy Systemu otrzymują indywidualne konta zabezpieczone hasłem, dostępne przez Internet (logowanie na stronie www.plagiat.pl), umożliwiające komunikację z systemem (zgłaszanie dokumentów do analizy, zapoznawanie się z raportami).

W wyniku działania Systemu powstają tzw. „Raporty podobieństwa”, zawierający: - współczynniki podobieństwa, określające procentowo jaka część testowanego tekstu, liczona w liczbie słów, jest tożsama z fragmentami tekstów znajdujących się w bazie danych i w zasobach Internetu; - listę źródeł, w których odnaleziono fragmenty tekstów identyczne z testowanym tekstem; - tekst dokumentu z oznaczeniem fragmentów zidentyfikowanych jako tożsame z fragmentami tekstów z bazy danych i zasobów Internetu. Dzięki tym elementom system umożliwia sprawne dokonanie szybkiej oceny, czy dany Raport podobieństwa wymaga dogłębnej analizy. Wstępnej interpretacji Raportu podobieństwa mogą dokonać, po przeszkoleniu przez trenerów z Serwisu Plagiat.pl, administracyjni pracownicy uczelni, nie posiadający kompetencji merytorycznych niezbędnych do dokonania właściwej oceny tekstu. Dzięki temu selekcja prac do ostatecznej analizy działa właściwie, a promotorzy, nie muszą ponosić znacznych nakładów czasu związanych z funkcjonowaniem systemu.

dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek