Na ratunek zagrożonym polskim kurakom


Na ratunek zagrożonym polskim kurakom: artykuł nr 2208

2006-03-31 22:57:16 Prasa

W Polsce jest coraz mniej głuszców - alarmuje Łukasz Kajtoch z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie oraz z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. Ekolodzy i ornitolodzy walczą o utrzymanie ginących ostoi tych ptaków w naszym kraju, m.in. na Mogielicy w Beskidzie Wyspowym. W sobotę 1 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków.

Głuszce należą do rodziny kuraków, reprezentowanej w Polsce przez tylko pięć gatunków. W ostatnim stuleciu drastycznie zmniejszyła się liczebność i obszar występowania dwóch z nich - cietrzewi oraz głuszców.

"Na początku XX wieku w naszym kraju żyło ok. 2-2,5 tysięcy głuszców. W latach 70. liczba ta zmalała do ok. 1000, a do końca wieku ocalało zaś tylko ok. 470-570 ptaków" - podkreśla Kajtoch. Zupełnie wymarła populacja pomorska głuszca, coraz mniej tych ptaków można też spotkać na Dolnym Śląsku, w Sudetach, na Mazurach i Lubelszczyźnie.

Gatunek znika też z górskiego krajobrazu Polski - Tatr oraz Beskidów Zachodnich. "Na tych terenach pozostało już tylko ok. 150-200 osobników" - podaje Kajtoch.

Ostoją głuszca w Polsce wciąż pozostaje Podlasie. Tamtejsza populacja nie maleje w tak szybkim tempie jak w pozostałych regionach.

Co jest przyczyną znikania polskich głuszców? "Przede wszystkim intensywny wyrąb lasów, likwidowanie leśnych polan, torfowisk i jagodzisk, które te ptaki szczególnie lubią, odwadnianie lasu i izolacja kompleksów leśnych" - wymienia Kajtoch. Dużą rolę odegrało też myślistwo i kłusownictwo.

Od 1995 roku ochronie podlegają same głuszce oraz ich ostoje - wokół ich siedlisk wyznaczane są strefy ochronne. Istnieje wiele regionalnych programów ochrony tego kuraka, które monitorują jego populację, a także zajmują się hodowlą i reintrodukcją ptaków.

Okazało się też, że ptak ten ma swoje sekrety. Na początku tego stulecia naukowcy odkryli dwa zapomniane stanowiska głuszca w Beskidzie Wyspowym - na Mogielicy i Łopieniu. Głuszce zamieszkujące te obszary nie były uwzględniane w żadnych badaniach i opracowaniach.

Według Kajtocha, ostoja ta jest poważnie zagrożona. U stóp Mogielicy budowany jest bowiem kompleks narciarski. Małopolskie Koło Towarzystwa Przyrodniczego Bocian rozpoczęło kampanię o uratowanie ptaków i ich ostoi. Ekolodzy liczą żyjące w tym miejscu głuszce i apelują o utworzenie strefy ochronnej głuszca na Mogielicy.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Anna Dworzyńska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z prasy